Polecamy
34,00 PLN 49,00 PLN

Suplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów... więcej >

Warsztaty" Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe, blogi - tworzenie i udostępnianie w sieci", 10 czerwca 2019 r., Warszawa

Data dodania: 14.03.2019

Warsztaty

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy na warsztaty Prezentacje, infografiki, ankiety, mapy myśli, strony internetowe, blogi…- tworzenie i udostępnianie w sieci", które odbędą się 10 czerwca 2019 r. w pracowni komputerowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Witolda Urbanowicza 19, Warszawa.

Celem warsztatów jest zaprezentowanie praktycznych możliwości wykorzystania narzędzi sieci drugiej generacji w ofercie informacyjnych i edukacyjnych usług bibliotek. W trakcie spotkania uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę odnoszącą się do zastosowania w placówkach bibliotecznych darmowych interaktywnych narzędzi, zwłaszcza w kontekście współpracy z użytkownikami w ramach tworzenia cyfrowych zasobów, ale także promocji działalności tych instytucji. 

W ramach warsztatów - dla ich uczestników - zostanie udostępniona dedykowana strona z materiałami dotyczącymi prezentowanych zagadnień.

Szczegółowa tematyka warsztatów:

  • Informacyjne i edukacyjne możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w działalności bibliotek
  • Typologia narzędzi Web 2.0 oraz ich charakterystyka
  • Wykorzystanie interaktywnych sieciowych narzędzi w ramach promocji działalności instytucji bibliotecznych oraz prezentacja przykładowych wdrożeń takich rozwiązań
  • Praktyczne możliwości wykorzystania narzędzi Web 2.0 w ramach współpracy bibliotekarzy z użytkownikami oraz tworzenia oferty bibliotecznej 

Warsztaty będą obejmować omówienie i przygotowanie przez uczestników następujących projektów:

  • infografiki (w oparciu o usługę Canva)
  • ankiety online (narzędzia: Formularze Google i eBadania.pl)
  • mapy myśli (wykorzystanie narzędzi: Canva oraz Mindomo)
  • multimedialnej prezentacji (charakterystyka narzędzi: Canva, Prezi oraz Prezentacje Google w powiązaniu z serwisem Slides Carnival)
  • bloga i powiązanej z nim strony internetowej (z wykorzystaniem możliwości platformy Blogger)

Warsztaty poprowadzi dr Grzegorz Gmiterek, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. wykorzystaniem nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program "Library & Information Science. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.

Kosztu udziału w szkoleniu to 220 zł + VAT (10% rabatu dla członków SBP) - cena objemuje serwis kawowy i certyfikat.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP