Polecamy

BP w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - oferta pracy dla bibliotekarza

Data dodania: 15.03.2019

BP w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - oferta pracy dla bibliotekarza

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko bibliotekarskie na zastępstwo do Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr 22, ul. ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie bibliotekoznawcze i/lub pedagogiczne;
 • umiejętność pracy z dziećmi - kreatywność, cierpliwość i opanowanie;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów (szczególnie z dziećmi);
 • umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej;
 • mile widziane umiejętności artystyczne;
 • wskazana znajomość obsługi programów bibliotecznych, szczególnie systemu Aleph.

Wymiar zatrudnienia i umowa:

 • 1  etat,
 • umowa na zastępstwo,
 • praca w systemie dwuzmianowym, również w soboty.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, informowania o nich, udostępniania zbiorów elektronicznych dostępnych w Internecie;
 • praca z dziećmi – przygotowywanie i prowadzenie zajęć;
 • przygotowywanie i organizowanie wydarzeń promujących literaturę, wiedzę, kulturę;
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej oraz ewidencji zbiorów;
 • współpraca z włochowskimi instytucjami;
 • inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia i doświadczenia zawodowego, podstawa wynagrodzenia wynosi od 2400 do 3100 zł w wymiarze pełnego etatu, dodatek stażowy jest naliczany powyżej 5 lat pracy, premia.

Termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2019 r.

Termin i sposób składania dokumentów:

 • CV i list motywacyjny należy przesłać do 20.03.2019., na adres: administracja@bpwlochy.waw.pl lub Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa
 • Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełniają postawione wymagania.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV i liście motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa, e-mail: administracja@bpwlochy.waw.pl,

telefon: 22 863-23-97, 863-61-73.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@bpwlochy.waw.pl .

Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem postępowania. Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP