Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach - biblioteczna odsłona projektu w Warszawie

Data dodania: 18.03.2019

Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach - biblioteczna odsłona projektu w Warszawie

15 marca 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie odbyła się biblioteczna odsłona międzynarodowego projektu "Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach", zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, fundację The Bridge oraz gospodarza spotkania Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.

Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach to międzynarodowy projekt, mający na celu propagowanie ochrony środowiska i wszelkich działań, wpływających na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia na świecie. Oparty jest na 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju, określonych w Agendzie 2030 ONZ i odnoszących się do najważniejszych sfer życia i funkcjonowania człowieka oraz środowiska naturalnego.

Pomysłodawcami projektu "Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach" są Margo i Adam Koniuszewscy z fundacji The Bridge z Genewy a w przedsięwzięciu bierze udział młodzież z gimnazjów, liceów i wyższych uczelni z Kanady, Szwajcarii i Polski. Idea projektu polega na zaszczepieniu młodym ludziom ekologicznej postawy wobec świata poprzez przybliżenie Globalnych Wyzwań i Celów Zrównoważonego Rozwoju przy wykorzystaniu formy literackiej i elementów baśniowych. Światowa premiera projektu miała miejsce 5 listopada 2019 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Punktem wyjścia projektu jest książka, która powstała w ramach programu "Zmiana Percepcji" autorstwa Michaela Møllera, Dyrektora Generalnego ONZ w Genewie. Książka pt. "Fairy Tales for a Fairer World"  to opowieść z elementami tradycyjnych bajek, ale ukazana z nowej współczesnej perspektywy. Historie bohaterów odnoszą się tu do poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju co daje doskonałe pole do refleksji i dyskusji. Książka została przetłumaczona na język polski przez młodzież z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie i otrzymała polski tytuł: "Baśnie i dziwy, by świat był sprawiedliwy".  Książka jest dostępna w wersji elektronicznej obok innych wersji językowych na stronie: https://sdgstorybook.com/


W spotkaniu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie uczestniczyli bibliotekarze zainteresowani włączeniem bibliotek i jej użytkowników do popularyzacji Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie 2030 ONZ, a także do upowszechnienia coraz bardziej popularnej idei gospodarki o obiegu zamkniętym czyli planem działań na rzecz pogodzenia aspiracji rozwojowych ludzi z ochroną środowiska i wdrażaniem nowych zasad polityki ekologicznej i surowcowej.

Konferencję otworzyły Beata Zych, dyrektor PBW w Warszawie oraz Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca SBP

Następnie głos zabrali Margo i Adami Koniuszewscy, założyciele fundacji The Bridge, którzy przybliżyli bibliotekarzom założenia Projektu oraz przeczytali fragment z ksiażki "Baśnie i dziwy, by świat był sprawiedliwy"

Adam Koniuszewski z fundacji The Bridge przedstawia Cele Zrównoważonego Rozwoju

Margo Koniuszewski z fundacji The Bridge przedstawia liderów opinii zaproszonych do Projektu

Od lewej: Margo Koniuszewski, Adam Koniuszewski, Radosław Łyko czytają fragment książki Baśnie i dziwy, by świat był sprawiedliwy"

Antarktykę i ważne w kontekście jej ochrony Cele Zrównoważonego Rozwoju przybliżyła Ewa Palikot, uczestniczka 42. wyprawy antarktycznej na polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego

O sukcesie projektu Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwania w Lublinie opowiedziała Joanna Chapska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Z prezentacją "Globalne Czytanie – zaangażowanie studentów 38 uczelni w Polsce" wystąpił Radosław Łyko, przewodniczący Erasmus Student Network Poland.

Konferencję podsumowała Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska a na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowego zdjęcia. 


Tekst i foto: JF/sbp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP