Polecamy
37,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach... więcej >

16. Wystawa krajowa - Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2019

Data dodania: 25.03.2019

16. Wystawa krajowa - Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2019

Zapraszamy Bibliotekarzy do publicznego zaprezentowania swojego dorobku twórczego!

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach, Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie oraz Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bieniowie zapraszają Bibliotekarzy z bibliotek publicznych, szkolnych, uczelnianych i naukowych do uczestnictwa w Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2019, który jest organizowany już po raz szesnasty!

Celem przeglądu jest ukazanie bogatszego obrazu środowiska bibliotekarzy. W codziennych kontaktach z mieszkańcami, dajemy się poznać głównie poprzez krótkie, aczkolwiek bardzo kompetentne kontakty wokół książki i w roli animatorów kultury. Przeglądem pragniemy wyeksponować prywatne realizacje twórcze naszej grupy zawodowej. Dlatego też, proponujemy bibliotekarzom i czytelnikom możliwość pełniejszego kontaktu inspirowanego dokonaniami twórczymi.

Wernisaż 16. Wystawy i spotkanie uczestników Przeglądu odbędzie się 10 maja 2019 r. w Galerii Ekslibrisu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Wystawa nie jest konkursem. 

Zasady organizacyjne: na wystawę proponujemy dostarczać dorobek twórczy, nie prezentowany wcześniej na wystawie Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy, w następujących kategoriach:

A.      KATEGORIE TWÓRCZE:

 1. Twórczość literacka – utwory drukowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach;
 2. Twórczość publicystyczna i naukowa, opublikowana w wydawnictwach zwartych i czasopismach (oryginały lub kopie zachowujące wygląd oryginału) oraz w postaci projektów, prezentacji, itp.:
 3. Twórczość plastyczna i dziedzin pokrewnych:
  • malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba;
  • tkactwo artystyczne; 
  • rękodzieło artystyczne i użytkowe;
  • modelarstwo w wielu dziedzinach;
  •  fotografia i film, w tym dokumentacja uprawianych form teatralnych;
  • edytorstwo książek i czasopism.
 4. Kolekcjonerstwo tradycyjne, sztuki i inne, merytorycznie opracowane do ekspozycji
 5. Muzyka – możliwość krótkiego koncertu podczas wernisażu wystawy lub odtworzenie przesłanych utworów z nośników elektronicznych DVD/CD.

B.      Uczestnik składając prace do przeglądu akceptuje niniejsze warunki, oraz:

 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i upubliczniania wizerunku w celu przygotowania wystawy oraz użycia ich w materiałach promocyjnych na wszystkich polach eksploatacji
 • wyraża zgodę bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy i innych materiałach reklamowych i promocyjnych.

Zgodę potwierdzi własnoręcznym podpisem na oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

C.     Charakter ekspozycji zależny jest od nadesłanych eksponatów. Możliwości ekspozycyjne: tablice płaskie, gabloty, ekspozycja przestrzenna, projekcje filmu. Zasady następnego przeglądu po wspólnych konsultacjach mogą być modyfikowane.

Terminy - kontakty:

1. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela kol. Krzysztof Cymach – Pracownik MBP Żary.

2. Dane kontaktowe:

   Miejska Biblioteka Publiczna 68-200 Żary, ul. Wrocławska 11, tel.  68 374 37 36 wew.36, e-mail: mbpzary2@wp.pl .

3. Eksponaty przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2019 r. w MBP Żary, ze spisem oraz opracowaniem pozwalającym wykonać opisy ekspozycyjne. Prosimy dołączyć krótki biogram twórczo – zawodowy (maksymalnie jedna strona A4, czcionką min. 12 pt.), zdjęcie uczestnika i dane adresowe uczestników (adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu), konieczne do udzielania informacji.

4. Otwarcie wystawy planowane jest w dniu 10 maja 2019 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach, następnie wystawa będzie prezentowana w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie. Terminy otwarcia Wystaw potwierdzimy do 26 kwietnia 2019.

5. Oferujemy możliwość wypożyczenia ekspozycji i pokazania w innych bibliotekach – zainteresowanych prosimy o kontakt.

6. Informacje organizacyjne uczestnicy otrzymają e-mailem i przez www.bibliotekigminyzary.pl,

7. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom i informator dokumentujący udział w Przeglądzie, który również będzie udostępniony w wersji elektronicznej.

8. Zwrot eksponatów – zależnie od prezentowania wystawy w innych bibliotekach – najpóźniej do końca stycznia 2020 roku. Dbajmy o właściwe zapakowanie przesyłanych prac, aby zapobiec ich uszkodzeniu. 

>> Regulamin + oświadczenia (PDF)


Miejskia Biblioteka Publiczna w Żarach


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP