Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Katarzyna Bednarz - Soja

Podkarpacki Bibliotekarz Roku 2018

Kustosz, kierownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego w Bibliotece Publicznej im. Ignacego Krasickiego w  Przemyślu.

wykształcenie: wyższe (Filologia polska)
studia podyplomowe: Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji
21 lat pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki

Katarzyna Bednarz-Soja systematycznie udzielała informacji w lokalnych mediach na temat działań kulturalno-edukacyjnych PBP: Konkursu Recytatorskiego „Tęczowe rymy” (TV Podkarpacka, 9.07.2018), oferty wakacyjnej dla dzieci (PR Rzeszów, 21.08.2018) oferty Mediateki (TVP 3 Rzeszów, 15.12.2018). Opublikowała tez 3 artykuły promujące ofertę PBP, m.in. Mediateka – przystań dla młodych ("Biblioteka Publiczna" 2018, nr 3) czy Cykliczne wydarzenia kulturalno-edukacyjne i programy promocji czytelnictwa w PBP ("Przemyski Przegląd Kulturalny" 2017, nr 38/39).

Organizując zajęcia edukacyjno-kulturalne współpracowała z lokalnymi instytucjami, m.in. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1, Galerią Sztuki Współczesnej w Przemyślu, czy Arboretum w Bolestraszycach. Pełniła tez funkcję Koordynatora Wojewódzkiego ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” oraz członka Rady Koordynatorów Fundacji ABCXXI w Warszawie.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2018 r. stworzyła i koordynowała  realizację bogatej oferty edukacyjnej dla przedszkoli i szkół podstawowych złożonej z 45 zajęć czytelniczo – edukacyjno - animacyjnych. Koordynowała realizację 3 edycji kursów komputerowych „Senior Online” (dla 64 osób). Przeprowadziła 7 spotkań DKK oraz 4 spotkania DKK dla Młodzieży. Była pomysłodawczynią i realizatorką wielu konkursów i zajęć dla dzieci i młodzieży takich jak: „Turniej gier na X-box One – Fifa” (83 osoby), „Konkurs na recenzję” (25 osób), Konkurs na prezentację multimedialną „Literatura i sztuka polska wobec odzyskania niepodległości” (25 osób), Konkurs recytatorski Horyzont słowa” (34 osoby), „Konkurs recytatorski im. U. Kozłowskiej Tęczowe rymy” (40 uczestników), konkurs plastyczny „Czarodzieje dziecięcej wyobraźni” (69 osób). cykle zajęć „Pogotowie literackie – zajęcia z elementami biblioterapii promujące czytanie” (91 osób), „Teatr cieni – animacja tekstu literackiego z wykorzystaniem grafoskopu”, „Magiczna skrzynko, otwórz się. Teatr Kamishibai” (75 osób), „ Kody QR – zabawy w kreatywne kodowanie” (52 osoby), „Turniej słowotwórczy – gry i zabawy słowem” (31 osób). Stworzyła ofertę sobotnich spotkań dla czytelników: „Kino familijne w bibliotece” (40 widzów), „Klub gier planszowych” (12 uczestników). Była koordynatorką oferty wakacyjnej , z której skorzystało łącznie 423 dzieci. Koordynowała cykl zajęć w ramach projektu „O finansach w bibliotece”( 99 osób} oraz spotkania grupy „Gry i Fantastyka” (20 spotkań, w każdym wzięło udział ok. 25 osób). Ponadto zorganizowała 11 spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyło 505 osób oraz 3 spotkania o tematyce regionalnej dla 80 osób.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego.

W 2018 r. zorganizowała wyjazd integracyjno-studyjny dla bibliotekarzy przemyskiego Oddziału SBP do Łańcuta i Rzeszowa oraz szkolenie w ramach cyklu „Bibliotekarze – Aktywni – Kreatywni”, w którym wzięło udział 25 osób z bibliotek gminnych powiatu przemyskiego oraz MBP w Przeworsku. Prowadziła stronę internetową oraz profil na FB przemyskiego Oddziału SBP. Opracowała biogram Ewy Lis do 16 tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we wspomnieniach współczesnych”, który ukaże się w maju 2019 r.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Opublikowała ponad 20 artykułów na temat historii, działań kulturalnych i edukacyjnych PBP na łamach: „Poradnika Bibliotekarza” i  czasopism lokalnych jak: „Kwartalnik Edukacyjny”, „ Nasz Przemyśl „czy „ Gazeta Przemyska.”

Od 2002 r. do chwili obecnej (6 kadencja) pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału SBP w Przemyślu. 17 kwietnia 2013 r.  zorganizowała konferencję: Cyfryzacja oraz wydawnictwa elektroniczne a zbiory tradycyjne w województwie podkarpackim przy współpracy podkarpackich struktur SBP, PBP oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

Cechy osobowościowe

Jest  osobą niezwykle kreatywną, zaangażowaną, sumienną, dbającą zarówno o rozwój osobisty, jak tez o rozwój Biblioteki, w  której od ponad 20 lat  realizuje się zawodowo z korzyścią dla pracowników i użytkowników. Jako przewodnicząca Oddziału SBP w Przemyślu współpracuje z PBP w podejmowaniu wspólnych inicjatyw zawodowych i społecznych, zwracając uwagę na upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP