Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Beata Borcuch

Świętokrzyski Bibliotekarz Roku 2018

Nauczyciel-bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 8 w Kielcach

wykształcenie: wyższe 
15 lat pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki

W 2018 r. w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3, Beata Borcuch kupiła do biblioteki szkolnej książki za kwotę ponad 15 tys. zł. W ciągu całego roku organizując różnorodne wydarzenia kulturalne nie tylko dla uczniów szkoły, ale tez dla ich rodzin i lokalnej społeczności promowała bibliotekę i czytelnictwo. Promocji i poszerzaniu oferty biblioteki służyła tez współpraca z bibliotekami kieleckimi: WBP, MBP, Biblioteką Główną Uniwersytetu Jana Kochanowskiego , czy Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Dynamicznie działa na rzecz aktywizacji czytelników i rozwoju czytelnictwa w szkole. W 2018 r. liczba różnorodnych imprez, związanych z książką była imponująca, zwłaszcza, że za ich przygotowanie i realizację odpowiadała jedna osoba.

W 2018 r. była organizatorką akcji Dzień Pluszowego Misia”, „Dzień Czarnego Kota”, „Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”, „Uwalniamy książki”, „Wiem, co czytam” oraz  wydarzeń  takich jak „Wielki powrót gier planszowych” (dla uczniów i rodziców) czy „Światowy dzień scrabble”. Była  tez inicjatorką szkolnych konkursów „Mistrz pięknego czytania” (2 edycje). W ww. wydarzeniach wzięło udział ponad 500 osób. Ponadto zorganizowała imprezę „Noc bibliotek”, ( dla uczniów, rodziców i społeczności lokalnej), której pomysł i atrakcyjna forma spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 300 osób, w tym goście specjalni, zaproszeni do czytania. Przeprowadziła kilka konkursów o charakterze plastycznym:. „Mój exlibris”, ‘Najładniejsza zakładka do książki”, czy „Mamy Niepodległą!” na projekt kartki z życzeniami z okazji 100-lecia niepodległości Polski. Zachęcała  i przygotowywała uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. W 2018 r.  szkoła nr 8 wzięła aktywny udział w „II Ogólnopolskim Czytaniu Jeżycjady”  i w efekcie znalazła się w gronie 13  nagrodzonych ex aequo placówek na 350 biorących   udział w tym konkursie. Ponadto, uczniowie zdobyli 2 wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym – Złodziej Pioruna, oraz 2 i 3 miejsce i 2 wyróżnienia w konkursie „Świętokrzyskie zaprasza na wakacje”, którego celem było wykonanie gazetki szkolnej promującej region świętokrzyski. Natomiast B. Borcuch została w 2018 r. koordynatorem na szczeblu powiatowym ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Poza tym razem z przewodniczącą Koła Miejskiego SBP przy WBP w Kielcach  współorganizowała i współprowadziła wydarzenie:. „Jak zostać nałogowym czytelnikiem? (Nie)konferencja”, będące częścią I edycji „Świętokrzyskiego Festiwalu Literatury, Czytania i Języka Polskiego” organizowanego przez Okręg Świętokrzyski SBP. W wydarzeniu wzięło udział 48 osób.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego.

Jest przewodniczącą Okręgowego Sądu Koleżeńskiego SBP. Od 2015 r. pełni tez funkcję prezesa Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich- Oddział w Kielcach.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

B. Borcuch była organizatorem  i reżyserem 8 edycji  jedynego w Kielcach konkursu recytatorsko- plastycznego dla dzieci z „ zerówek” szkolnych, poświęconego różnym autorom książek dla dzieci. Była  także autorką scenariuszy konkursów. Niektóre z nich opublikowała w materiałach i sprawozdaniach, wydawanych przez PBW w Kielcach pt.: „Biblioteka. Bibliotekarz - dla nauczyciela i ucznia”: w t. 2 "III Konkurs Recytatorsko-Plastyczny C - jak Czesław, J - jak Janczarski, P - jak Poezja" oraz w t. 3: „Bezpieczny Internet w szkole"  i „Niech mówią, że..." Od wielu lat jest mentorem i dobrym duchem kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. W ramach tej akcji organizowała samodzielnie lub we współpracy z WBP w Kielcach spotkania autorskie z pisarzami  i  aktorami,.

Cechy osobowościowe

B. Borcuch, pasjonatka wykonywanego zawodu,  jest nauczycielem - bibliotekarzem wyjątkowym,  bo oddanym swoim czytelnikom bez reszty. W każdym roku szkolnym sukcesywnie wzrasta liczba uczniów, korzystających z biblioteki i czytelni. Dzięki swojej pracowitości, konsekwencji i kreatywności zorganizowała wiele akcji, których realizacja wydawała się niemożliwa jak akcje „Zaczytani w sieci” - czytanie w autobusach komunikacji miejskiej w Kielcach, czy   „Czytam, bo lubię” - czytanie w starostwie przez urzędników i starostę świętokrzyskiego, lub na oddziale onkologii dla chorych dzieci. 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP