Polecamy
49,00 PLN

Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Publikacja zbiorowa Mai... więcej >

Paweł Dobrzelecki

Śląski Bibliotekarz Roku 2018

Starszy kustosz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu 

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
13 lat pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki

Paweł Dobrzelecki pełni funkcje instruktora oraz gł. specjalisty ds. projektów promocji i marketingu. W 2018 r. był odpowiedzialny za  plany i sprawozdania placówek działających w sieci MBP w Zabrzu, koordynację pracy zespołu przygotowującego materiały informacyjne i promocyjne oraz  za pozyskiwanie funduszy. Dzięki jego zaangażowaniu dofinansowanie otrzymało aż 5 na 6 projektów złożonych w ramach programów MKiDN oraz 1 z Narodowego Centrum Kultury. 4 z nich to jego autorskie pomysły: „Książka na piątkę, znakomity początek - rozdanie drugie" - poświęcony wartościowej literaturze dla dzieci i młodzieży, „Kryminalne zagadki Śląska" festiwal, poświęcony kryminałowi w naszym regionie, „Biblioteka różnie - podróżnie" - projekt wypracowania wzorcowego modelu filii, będącej centrum życia kulturalnego danej dzielnicy, oraz „Born in the U.S.A.", prezentacja szeroko rozumianej kultury Stanów Zjednoczonych. Wartość wszystkich projektów, zrealizowanych  w 2018 r. to 174.291 tys. zł. Pozwoliły one wprowadzić rozmach i nową jakość w działalności kulturalno-oświatowej MBP: przygotować ciekawe spotkania, imprezy, akcje plenerowe. P. Dobrzelecki był odpowiedzialny za ich realizację i koordynację, zarządzanie grupami roboczymi, budżet oraz współpracę z partnerami.  Wymagało to wręcz tytanicznej pracy, zwłaszcza ze czas realizacji  był krótki ( dopiero w maju 2018 r. ogłoszono wyniki konkursów).  

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Realizacja w/w projektów sprawiła, że w 2018 r., oferta MBP w Zabrzu  dla użytkowników  była rekordowa:  zorganizowano ponad 1.600 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 20 tys. osób. Z inicjatywy P. Dobrzeleckiego  wiele imprez odbyło się w przestrzeni miejskiej, dzięki czemu Biblioteka mogła dotrzeć do tych, którzy na co dzień nie korzystają z jej usług. W Sztolni Królowa Luiza, z okazji Tygodnia Bibliotek, P .Dobrzelecki zorganizował plenerową akcję „Pociąg do książek": piknik czytelniczy na powierzchni oraz podziemną grę terenową podczas zwiedzania kopalni. Sukces tego wydarzenia zaowocował kolejną plenerową grą „Tajemnica Parku 12c", która odbyła się w parku, na zakończenie wakacji. Kolejny pomysł, aby w poczekalniach  przychodni ustawić mikrobiblioteki, czyli regały z książkami dla dzieci, jako alternatywę dla telefonów komórkowych i tabletów, zrodził się w oczekiwaniu na wizytę  u lekarza. W efekcie udało się sfinansować trzy „domki z książkami” (w Śląskim Centrum Chorób Serca, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rokitnicy). Realizując swoje projekty P. Dobrzelecki stawia na partnerskie współdziałanie z lokalnymi instytucjami. W 2018 r. nawiązał współpracę m.in.: z Prokuraturą Okręgową w Gliwicach, Uniwersytetem Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, które zaangażowały się w projekt „Kryminalne zagadki Śląska", z Zakładem Karnym w Zabrzu, w którym przeprowadził warsztaty dla osadzonych pt. „Warsztaty super taty", oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu, z którą Biblioteka zorganizowała cykl warsztatów dla młodzieży „Czytając - czytam świat" Należy zaznaczyć, że P. Dobrzelecki nie tylko wymyśla, czy organizuje, ale też chętnie prowadzi zajęcia, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych  Z chęcią tez obsługuje czytelników, dzięki czemu nie traci z nimi bezpośredniego kontaktu.

Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego

P. Dobrzelecki jest inicjatorem i organizatorem seminarium „Książka na piątkę", skierowanego do bibliotekarzy i nauczycieli. W 2018 r. odbyła się 2 edycja, w której udział wzięło ponad 120 osób z całego Śląska.  Poza tym aktywnie działa w kole SBP przy MBP w Zabrzu, pełni funkcję okręgowego administratora bazy danych SBP, należy także do sieci Labib  oraz do nieformalnej grupy tzw. kryminalnych bibliotekarzy. W 2018 r., w miesięczniku „Biblioteka Publiczna" opublikował artykuł „Czeskie inspiracje - nie tylko literackie".

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych  lat

Należą do nich autorskie projekty takie jak: program 30+ sfinansowany przez FRSI ,  poszerzający ofertę MBP dla czytelników w tym wieku, którego pokłosiem było  otwarcie wypożyczalni gier planszowych;  „Kierunek rozwój" organizacja warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy, projekt sfinansowany przez MKiDN;  Kultura x 3,  program wprowadzający najmłodsze dzieci w świat kultury i sztuki , realizowany , w ramach  stypendium Ministra KiDN i  zakończony wydaniem poradnika dla rodziców i nauczycieli, z konspektami zajęć do wykorzystania.

Cechy osobowościowe

Pasja, to słowo najlepiej określające P. Dobrzeleckiego, który ciągle szuka nowych przestrzeni do działania. Charakteryzuje go zaangażowanie i determinacja w dążeniu do celu, ale nie za wszelką cenę. Zawsze pomocny, nikogo nie zostawia bez wsparcia. Jest skuteczny w działaniu, konkretny i  rzeczowy. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Gdy zachodzi taka potrzeba pełni role mediatora. Potrafi przekonywać do swoich racji. Nie unika wyzwań. Ceni wiedzę i zawsze stara się być na bieżąco. Jego ciekawość ludzi i umiejętność nawiązywania kontaktów, sprawdzają się zarówno w relacjach z czytelnikami, jak i partnerami Biblioteki.

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP