Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Teresa Hruby

Opolski Bibliotekarz Roku 2018

Starszy kustosz, kierownik Biblioteki Publicznej w Namysłowie

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
40 lat pracy w bibliotece


 

 

Działania na rzecz biblioteki

W wyniku  pracy i zaangażowania Teresy Hruby namysłowska biblioteka zmieniła swoje oblicze stając się instytucją otwartą na potrzeby różnych grup czytelników i kulturalną wizytówką miasta. W l. 2017 – 2018 dzięki środkom pozyskanym z MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz środkom budżetowym Gminy Namysłów przeprowadzony został remont i modernizacja BP w Namysłowie. Placówka zyskała nowoczesną aranżację i wyposażenie, otwarte przestrzenie z miejscami dla użytkowników, miejscami dla przedszkolaków, uczniów, młodzieży, sale wykładowe, miejsca i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (winda). Wszystkie czynności biblioteczne zostały skomputeryzowane, a bogata oferta usług oraz imprez bibliotecznych zachęcają do korzystania z biblioteki. T. Hruby dba o to, by działania biblioteki były promowane w lokalnych mediach, m.in. w „Bibliotekarzu Opolskim” oraz prasie regionalnej.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

T. Hruby jest autorką wielu programów bibliotecznych, z których szczególnym powodzeniem cieszy się „Klan Przyjaciół Książek”, realizowany na terenie powiatu namysłowskiego. Jej działania skierowane są  zarówno do osób niepełnosprawnych, jak też najmłodszych czy  najstarszych czytelników, którym poświęca szczególnie wiele uwagi. Wspólnie z seniorami zrealizowała autorski projekt „Zabytkowe perełki Ziemi Namysłowskiej”. Seniorzy brali udział w warsztatach teatralnych, w wyniku czego powstał zespół „Retrospekcja”, który wystawia swoje spektakle słowno-muzyczne na scenach województwa i kraju. Dzięki operatywności T. Hruby książki trafiają do przedszkoli i szkół powiatu w ramach ”Wędrującej Biblioteki”. Prowadzi też wiele akcji czytelniczych, „rozczytała” dzieci i dorosłych. „Namysłowski pociąg do czytania” odwiedza wszystkie stacje w gminie i powiecie, do głośnego czytania chętnie się angażują władze samorządowe, młodzież  z namysłowskich szkół oraz zaproszeni goście.

 Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego.

T. Hruby to założycielka i przewodnicząca Koła SBP w Namysłowie, które skupia   bibliotekarki z bibliotek publicznych i szkolnych angażując je do wspólnych działań. Jest organizatorką wielu spotkań integracyjnych (m.in. Powiatowego Dnia Bibliotekarza), szkoleń, wyjazdów do bibliotek opolskich, krajowych, a nawet  zagranicznych. Zrealizowała program „Wizyta za jeden uśmiech”, którego celem była wymiana doświadczeń zawodowych wśród bibliotekarzy województwa opolskiego. Dzięki podejmowanym inicjatywom T. Hruby promuje zawód bibliotekarza, kreując jego nowoczesny wizerunek.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Z jej inicjatywy w 1995 r. powstał przy namysłowskiej bibliotece Klub Młodych Twórców „WENA”, który działa nieprzerwalnie od 23 lat. Od 10 lat, wspólnie z Namysłowskim Ośrodkiem Kultury, jest organizatorką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O różę Karoliny”, który upamiętnia opolską poetkę Karolinę Turkiewicz-Suchanowską. Warto wspomnieć o zorganizowanych  dla bibliotekarzy  wielu wyjazdach poznawczych do: BN, Ossolineum, bibliotek w Oleśnicy, na Jasnej Górze, w Krakowie, Świdnicy oraz w Pradze, Budapeszcie i Berlinie.

Cechy osobowościowe

Dla T. Hruby praca w bibliotece, to nie tylko zawód, to pasja, Jest kreatywna, sumienna, energiczna, pomysłowa, pozytywnie nastawiona do ludzi i świata. Działa  z ogromnym zaangażowaniem, szczerze oddana czytelnikom, otwarta na ich potrzeby, nigdy nie odmawia pomocy, wspiera inicjatywy środowisk twórczych.. Motywuje pracowników do wdrażania ciekawych form działalności. Integruje środowisko bibliotekarskie, organizuje spotkania, warsztaty, wyjazdy integracyjne dla bibliotekarzy i przyjaciół biblioteki. Cieszy się uznaniem  i szacunkiem  władz samorządowych oraz lokalnego środowiska. Współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami. Jest dobrym zwierzchnikiem, ale i wspaniałą koleżanką.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP