Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Marta Kurzyńska

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2018

Kustosz, kierownik Biblioteki Muzeum Narodowego w Szczecinie        

wykształcenie: wyższe (Socjologia)
studia podyplomowe: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
20 lat pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W ramach  popularyzacji zbiorów Biblioteki MNSz Marta Kurzyńska wprowadziła comiesięczny przegląd nowości wpływających do zbiorów, który rozsyła pocztą mailingową do pracowników MNSz oraz instytucji i osób zainteresowanych. Brała udział w pracach Zespołu ds. standaryzacji danych ewidencyjnych zbiorów MNSz. W 2018 r. z ramienia MNSz współpracowała z portalem Pomeranica.pl koordynując pracę zespołu autorów haseł.

Działania na rzecz  użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Podczas  wystawy: „Biedermaier” (MNSz ,14.04.2018) zorganizowała wydarzenie czytelnicze: Andersen w biedermaierowskim salonie, czyli peregrynacje czytelnicze z Głową. Była pomysłodawczynią i organizatorką prelekcji dla szczecińskich  liceów w  Tygodniu Bibliotek. Na VI Sympozjum: Ludzie Książki Pomorza Zachodniego, wygłosiła referat: PrzemekGłowa.Blogspot.com, czyli czytelniczy flipper szczecińskiego przewodnika.

Inicjowała i koordynowała akcje: „Odjazdowy Bibliotekarz” (17.06.2018); „Częstowanie książką” uczestników „Zjazdu Gwieździstego” oraz happening trzepakowo-książkowy (inspirowany plakatem Tygodnia Bibliotek 2018), współpracując przy ich realizacji m.in. z Kołami SBP 2 i 3 i Stowarzyszeniem Rowerowy Szczecin, .

Z ramienia Zarz. Oddz. SBP w Szczecinie była jedną z  inicjatorek i koordynatorek apelu w sprawie „nowej formuły” „Kroniki Szczecina 2016” przyjętej przez wydawcę tj. Wydział Humanistyczny US. Dzięki jej zaangażowaniu  pozyskano sygnatariuszy apelu, zebrano podpisy i złożono dokument w Radzie Miasta (X. 2018) oraz  na  Wydz. Humanistycznym US. W wyniku interwencji sygnatariusze zostali zaproszeni na spotkanie redakcyjne w 2019 r.

Działania na rzecz innych bibliotek i  środowiska bibliotekarskiego.

M. Kurzyńska była pomysłodawczynią stworzenia spójnego wizerunku identyfikacji wizualnej dla Zachodniopomorskiego Okręgu SBP.  X-banery wykonane dla  wszystkich kół SBP wręczono im w trakcie Inauguracji Tygodnia Bibliotek.  Z ramienia Zarz. OZ SBP została koordynatorką centralną Ruchomych Wykładów Regionalnych 2018. Do jej zadań należała promocja projektu w woj. zachodniopomorskim, nabór prelegentów i koordynacja  współpracy między bibliotekami biorącymi udział w tej akcji.  W czasie obrad  lokalnego zjazdu bibliotekarzy  zachodniopomorskich „ BiblioLAB Szczecin” przedstawiła prezentację: Szczecińskie Edycje Odjazdowego Bibliotekarza 2012-2018. Współorganizowała oprowadzanie 3 grup szczecińskich bibliotekarzy po wystawach MNSz i Książnicy Pomorskiej. Dzięki jej inicjatywie Zachodniopomorski Okręg SBP przystąpił do Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej. 

Ponadto popularyzowała wiedzę o SBP administrując Blogspot Zachodniopomorskiego Okręgu SBP na FB. Redagowała tez  i koordynowała relacje  na Blogspocie OZ SBP (w 2018 r. ukazało się  tam ok. 70 postów jej autorstwa z bieżącą kroniką działalności wszystkich struktur SBP w Szczecinie) oraz  na  portalach:  SBP.pl  i  KobiecaSprawa.pl / bibliookiem.

W obecnej kadencji  M. Kurzyńska pełni szereg  funkcji w szczecińskich strukturach SBP jako: przewodnicząca Koła, członkini Zarz.Oddz., sekretarz Zarz..OZ SBP, pełnomocnik z ramienia OZ SBP  w Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Jest autorką licznych artykułów dotyczących zasobów bibliotek oraz działalności Okręgu Zachodniopomorskiego SBP. Od 2011 r. opracowuje „Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego” do rocznika MNSzMateriały Zachodniopomorskie.” Od lat  aktywnie działa w SBP jako członkini zespołów organizacyjnych oraz inicjatorka wielu prac i akcji m.in.: filmów dokumentalnych „Bibiloteka” (2007), „Biblioteka+ ” (2009), czy szczecińskich edycji Odjazdowego Bibliotekarza (od 2012 r.)

Cechy osobowościowe

Marta Kurzyńska to osobowość charyzmatyczna, pełna  energii, która  potrafi „zarażać” entuzjazmem. Chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Umie współpracować z różnymi ludźmi i środowiskami. Kocha literaturę (członkini DKK)  sztukę, muzykę. Podjęte działania realizuje z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem  Przy tym jest koleżeńska i pełna empatii. 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP