Polecamy
49,00 PLN

Monografia adresowana jest do bibliotekarzy praktyków, studentów kierunku informacja naukowa... więcej >

Magdalena Mrugowska

Kujawsko-Pomorski Bibliotekarz Roku 2018

Instruktor w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

wykształcenie: wyższe (Filologia polska)
studia podyplomowe: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
21 lat pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Magdalena Mrugowska od wielu lat organizuje i prowadzi  szkolenia dla bibliotekarzy woj. kujawsko-pomorskiego podnoszące ich  umiejętności zawodowe. Potrafi tez skutecznie zdobywać dotacje na ten cel. W 2018 r., w ramach programu MKiDN Partnerstwo dla książki,  pozyskała 23.100 zł na  projekt „Biblioteka – twórczo i aktywnie”  służący promocji działań  upowszechniających wiedzę i czytelnictwo. Realizacja projektu odbędzie się w 2019 r. i obejmie 180 osób. Koordynowała też 2 szkolenia dla 28 osób zorganizowane przez WiMBP w Bydgoszczy, we współpracy z  Fundacją Orange i Stowarzyszeniem Mistrzowie Kodowania, w ramach programu  edukacji cyfrowej „Zaprogramuj przyszłość”.  W grudniu 2018 r. przeprowadziła ankietowe badania satysfakcji użytkowników WiMBP   dotyczące oceny jakości usług biblioteki. Uzyskane wyniki stanowią punkt wyjścia do poprawy i rozszerzenia oferty bibliotecznej. W 2018 r. otrzymała za swoje dokonania Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Działania na rzecz  użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

M Mrugowska jest aktywnym propagatorem nowych form pracy w bibliotekach samorządowych podregionu bydgoskiego. W 2018 r. przeszkoliła bibliotekarzy, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą w wieku 5-14 lat, z podstaw nauki programowania. Takie szkolenia odbyły się w: GBP w Lnianie, BP w Sępólnie Krajeńskim, MBP w Świeciu oraz  BP w Żninie i objęły 31 osób, tj. wszystkich pracowników ww. bibliotek.

Corocznie prowadzi warsztaty dla dzieci w ramach Festiwalu Książki Obrazkowej LiterObrazki. W 2018 r. były to kreatywne warsztaty świątecznie, z udziałem ok 40 osób.

Działania na rzecz innych bibliotek i  środowiska bibliotekarskiego.

W 2018 r., w ramach projektu SBP pt. Analiza Funkcjonowania Bibliotek, którego celem  jest opracowanie i wdrożenie jednolitych metod i narzędzi systematycznej oceny działania bibliotek, włączając w to badania satysfakcji użytkowników,  M. Mrugowska koordynowała.  udział bibliotek publicznych woj. kujawsko-pomorskiego w projekcie, udzielała pomocy merytorycznej i weryfikowała poprawność danych wprowadzanych do bazy AFBP . Nagrała też  film instruktażowy „Jak analizować dane statystyczne i wskaźniki funkcjonalności” , który jest  dostępny w serwisie internetowym projektu AFB. Jest współautorką opracowanego w 2018 r. poradnika elektronicznego dla uczestników projektu pt. Analiza danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności w projekcie AFB.

Aktywnie działa w SBP. W obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącej Koła SBP  oraz sekretarza Z. Oddz. SBP w Bydgoszczy Bierze udział w organizacji  spotkań, konferencji oraz wyjazdów integrujących bibliotekarzy woj. kujawsko-pomorskiego takich jak: Tydzień Bibliotek. obchody 115-lecia WiMBP w Bydgoszczy, konferencje regionalne, czy wyjazdy edukacyjne do innych bibliotek. Ponadto  publikuje artykuły w „Bibliotekarzu Kujawsko-Pomorskim”.  W 2018 r. została odznaczona Medalem SBP W Dowód Uznania.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W l. 2011-2014 koordynowała Program Rozwoju Bibliotek. Zorganizowała wówczas 28 szkoleń z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych  dla 104 bibliotekarzy. W l. 2011-2017 była koordynatorem szkoleń dla bibliotekarzy w ramach programów MKiDN. Zorganizowała 108 szkoleń, w których łącznie wzięło udział 1693 bibliotekarzy.

Od 2012 r. bierze udział w  projekcie AFB realizowanym przez SBP. W 2014 r.. została administratorem merytorycznym projektu na podregion bydgoski, a od 2017 na woj. kujawsko-pomorskie. Weszła też w skład Zespołu ds. badania efektywności bibliotek. Jej zadaniem jest m.in. prowadzenie corocznych webinariów dla wojewódzkich administratorów merytorycznych, opracowywanie pomocy metodycznych, w tym nagrywanie filmów instruktażowych.

Cechy osobowościowe

M. Mrugowska to osoba wyjątkowo kreatywna i kompetentna.  Dbając o  rozwój zawodowy ciągle doskonali swoje umiejętności (udział w licznych szkoleniach). Zdobytą wiedzą  chętnie dzieli się z innymi i  robi  to wyjątkowo dobrze, potrafi bowiem  klarownie i przystępnie prezentować nawet skomplikowane treści. Łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne, posiada niezwykle ważną w pracy bibliotekarza umiejętność przyjaznej i życzliwej rozmowy z ludźmi. Twórczo motywuje do pracy siebie i innych. Współpracuje z licznymi bibliotekami i instytucjami kreując pozytywnie  wizerunek  WiMBP w Bydgoszczy i swój własny.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP