Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Paweł Pioterek

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2018

Starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
22 lata pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki

Paweł Pioterek przeprowadził badania analizujące potrzeby czytelników Biblioteki WSB w celu dostosowania usług bibliotecznych do ich oczekiwań. Wyniki badań przyczyniły się do zmian w organizacji pracy i przestrzeni biblioteki (m.in. montaż tablic informacyjnych, także w jęz. angielskim). W ramach programu Erasmus odbył wizytę studyjną w Bibliotece Uniwersyteckiej w Walencji (04-08.06), podczas której badał szkolenia użytkowników hiszpańskich bibliotek, a także zaprezentował macierzystą bibliotekę i działania SBP. Opublikował artykuł (napisany z Iwoną Przybysz): Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W: Informacyjna przestrzeń biblioteki akademickiej. Lwów 2018, s. 390-401.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2018 r. przeprowadził zajęcia seminaryjne dla studentów wszystkich kierunków WSB n.t. zasad tworzenia przypisów, bibliografii i poszukiwania źródeł .Przez cały rok prowadził  lekcje biblioteczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, prezentując im bibliotekę, jej  zadania i ofertę dla czytelników.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego.

Jest koordynatorem bibliotekoznawczych studiów podyplomowych w WSB i wykładowcą przedmiotu: zarządzanie biblioteką. Ponadto pełni funkcję opiekuna dwóch praktyk zawodowych, jest recenzentem prac dyplomowych i członkiem komisji egzaminacyjnej.

Zgodnie z planem ZG SBP przeprowadził w Warszawie warsztaty: Budowanie efektywnych zespołów w bibliotece i rozwiązywanie konfliktów (14.06). Jako sekretarz Z. Okr. Wielkopolskiego SBP zorganizował uroczystość 25. edycji Nagrody im. A. Wojtkowskiego dla najlepszych bibliotekarzy województwa z udziałem członków honorowych SBP oraz dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (22.11).

W ramach działań integrujących środowisko bibliotekarskie przeprowadził w Tygodniu Bibliotek , dla 50 bibliotekarzy z Poznania i Wielkopolski, 10. edycję seminarium Biblioteki świata (08.05), podczas którego zaprezentowano biblioteki Bergen i Londynu, a dodatkową atrakcja był koncert kwartetu klarnecistów z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ponadto zorganizował wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla członków koła SBP przy Bibliotece WSB do Ostrowa Wielkopolskiego, połączony ze zwiedzaniem nowo otwartej Mediateki – Przystanku Kultury (06.11)

Kandydat był pomysłodawcą i organizatorem konkursu fotograficznego: „Bibliotekarz inny niż myślisz”, który zmierzał do zerwania ze stereotypowym postrzeganiem  tego zawodu. W 2018 r. przeprowadził 6 edycję konkursu, a jego wyniki przedstawił na w/w seminarium Biblioteki świata i opublikował na portalu internetowym Biblioteki WSB.

Jako uczestnik bibliotekarskiego ruchu naukowego wziął udział w dwóch konferencjach naukowych: Biblioteka przyszłości. Wyzwania, trendy, zagrożenia (Nowy Sącz, 24-25.05.) 20 gdzie przedstawił wyniki badań potrzeb czytelników Biblioteki WSB oraz Fenomenalna Biblioteka (Łódź, 19-20.11.), której w całości był moderatorem. .

Od września 2018 r. jest członkiem zespołu organizacyjnego XII Forum Młodych Bibliotekarzy Bibliotekarz do Poznania  (12-13 września 2019) i odpowiada za organizację oraz przygotowanie warsztatów. Dla członków SBP uzyskał zniżki (do 50 %) na spektakle w teatrach Poznania, co spotkało się z aprobatą bibliotekarzy także spoza Poznania.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Jest autorem wielu publikacji nt. marketingu bibliotecznego i psychologii zarządzania,  takich jak: Plan marketingowy dla biblioteki fachowej (2001, wspólnie z Janiną Przybysz) oraz Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece (2008), a napisana razem z Barbarą Zieleniecką: Technika pisania prac dyplomowych doczekała się aż 3 wydań (1997, 2000, 2004). Publikował też w czasopismach „Panorama Wielkopolskiej Kultury”, „Bibliotekarz” oraz na portalu EBIB.

Był organizatorem 3 ogólnopolskich konferencji bibliotek uczelni niepublicznych (1999, 2003, 2013) i dwukrotnym laureatem Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego (w 2001 r. przyznano mu Nagrodę Młodych, a w 2016 r. Nagrodę Główną). Ponadto w 2017 r. został wyróżniony Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Cechy osobowościowe

Jest ambitny, otwarty, pracowity, kreatywny i pomocny. Posiada umiejętność dzielenia się swoją wiedzą, co potwierdził, prowadząc warsztaty w wielu polskich bibliotekach. Reprezentuje nowoczesny wizerunek bibliotekarza, działa nieschematycznie, nieustannie podejmuje nowe wyzwania. 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP