Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Jacek Prądziński

Pomorski Bibliotekarz Roku 2018

Kustosz w Dziale dla Czytelników Dorosłych Biblioteki Miejskiej w Bytowie

wykształcenie: wyższe (Filologia polska)
studia podyplomowe: Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną

3 lata pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

31.01.2018 r., dzięki autorskiemu projektowi i osobistemu zaangażowaniu Jacka Prądzińskiego, użytkownicy Biblioteki Miejskiej otrzymali do użytku multimedialną świetlicę – Pracownię Orange. Technologiczny potencjał miejsca pozwolił na organizowanie innowacyjnych zajęć z kodowania, programowania oraz pierwszych w mieście warsztatów z modelowania i druku 3D dla dzieci i młodzieży. Pozwolił też utworzyć w BM Lokalny Klub Kodowania.      

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W marcu 2018 .r. przy BM rozpoczął swoją działalność pierwszy w Bytowie Uniwersytet Trzeciego Wieku, a J. Prądziński został koordynatorem ds. organizacji działań. Dzięki jego pracy, nie tylko udało się wykonać  przewidziane w harmonogramie zajęcia, ale także zrealizować kilka spotkań ponad plan. Łącznie zorganizował ich 19 dla 717 osób. 

J. Prądziński to również instruktor, szkoleniowiec, wolontariusz ogólnopolskich projektów, który działa na rzecz lokalnej społeczności. Jako Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans włącza w cyfrowy świat pokolenie 50+. Będąc Mobilnym Doradcą Sektora 3.0 FRSI , udziela wsparcia organizacjom pozarządowym (m.in. lokalnym strukturom SBP)  oraz innym podmiotom (głownie bibliotekom) w zakresie wykorzystania oraz rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. W 2018 r. zorganizował 48 szkoleń dla 289 osób, a wszystkie  odbyły się w BM w Bytowie.  

J. Prądziński nie boi się  trudnych wyzwań, jak i tematów. W ramach ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 oraz Dnia Bezpiecznego Komputera zorganizował nietypowe lekcje biblioteczne i warsztaty na temat mowy nienawiści i hejtu.  Lekcje odpowiedzialności za słowo podobnie jak warsztaty i artykuły na ten temat ,  to stały element jego działań.

Działania na rzecz innych bibliotek i  środowiska bibliotekarskiego.

Lubi dzielić się swoją wiedzą. Był pomysłodawcą innowacyjnego w regionie działania na rzecz bibliotekarzy tworząc stały punkt wsparcia dla bibliotek z zakresu nowych technologii. W 2018 r. zorganizował 12 szkoleń, w których  wzięło udział 122 bibliotekarzy zarówno  z bibliotek publicznych, jak i szkolnych oraz rozpoczął  w tym zakresie współpracę z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku. W Lokalnym Klubie Kodowania prowadził  zajęcia programowania z Photonem dla bibliotekarzy z powiatu bytowskiego.

Swoją wiedzą i dobrymi praktykami dzieli się także na łamach bibliotekarskich czasopism  m.in. w „Poradniku Bibliotekarza”  i „Bibliotece Publicznej”. W 2018 r. opublikował 4  artykuły.  Był także prelegentem  na 3 bibliotekarskich konferencjach: XII Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” w Gdańsku, IX Ogólnopolskiego Kongresu Bibliotek Publicznych w Łodzi oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży" w Słupsku. Jest aktywnym członkiem SBP. Po  roku od wstąpienia do organizacji został sekretarzem Koła SBP w Bytowie, zastępcą przewodniczącego Oddz. SBP w Słupsku oraz sekretarzem Z. Okr. Pomorskiego SBP.

W 2018 r., za realizowane w bibliotece szkolenia z zakresu ICT dla osób wykluczonych cyfrowo oraz bibliotekarzy powiatu bytowskiego, J. Prądziński został laureatem „Listy 100”.  Eksperci oraz praktycy skupieni wokół Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, zaliczyli go do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce.

 Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W 2016 r. był pomysłodawcą i organizatorem utworzenia w BM w Bytowie Bibliotecznego Centrum @ktywizacji Cyfrowej. Odbywają się tam cykliczne kursy  obsługi komputera i Internetu dla początkujących, warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia, szkolenia z obsługi smartfona oraz tabletu. Zainicjował też powstanie w BM stałego punktu wsparcia z zakresu ICT dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego, gdzie  raz w miesiącu organizuje szkolenia  z zakresu nowych technologii. Ponadto sam  prowadzi  indywidualne doradztwo w tym zakresie.

Cechy osobowościowe

J. Prądziński to nietypowy, bo ekstrawertyczny indywidualista, odznaczający się niezależnością w poglądach, potrzebą swobody myślenia i postępowania, który lubi się dzielić wiedzą i pomysłami. Dzięki multidyscyplinarnym zainteresowaniom nieustannie wyznacza sobie nowe cele. Humanista zafascynowany informatyką. Entuzjasta kreatywnego wykorzystania Internetu i nowych technologii w życiu społecznym, jednak nie bezkrytycznie i bez ograniczeń. Zdeterminowany w dążeniu do ciągłego rozwoju  - człowiek, którego nie da się zamknąć w żadnych ramach.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP