Polecamy
35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Leszek Szafrański

Małopolski Bibliotekarz Roku 2018

Dr, kustosz, kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej

wykształcenie: wyższe, dr nauk humanistycznych z zakresu bibliologii i informatologii
9 lat pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

W 2018 r., obronił na UJ rozprawę doktorską: „Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich.”  Stała się ona podstawą książki jego autorstwa, pod tym samym tytułem, wydanej w 2019 r. przez Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP.

Na co dzień Leszek Szafrański sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami przy tworzeniu i zarządzaniu Jagiellońską Biblioteką Cyfrową (JBC) i Repozytorium UJ.(RUJ) Jest współautorem i kierownikiem projektu pt. „Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego”, który w 2018 r. otrzymał  dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 -2020. W ramach projektu wdrażany jest nowy system zarządzania repozytorium oraz są udostępniane w otwartym dostępie publikacje naukowe pracowników UJ.  Od 2018 r. bierze udział w pracach grupy eksperckiej Open Science Working Group sieci The Guild of European Research - Intensive Universities w Brukseli, która opracowuje standardy wdrożenia otwartej nauki w Europie. Ponadto kontynuował pracę w Grupie Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych w NUKAT.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Jako współtwórca jednej z największych bibliotek cyfrowych w kraju (JBC) oraz Repozytorium UJ propaguje nowoczesne czytelnictwo, czyli czytanie bez wychodzenia z domu. Służą temu prace nad archiwizacją cyfrową zasobów dziedzictwa lokalnego i narodowego znajdujących się w BJ. Od 2017 r. jest kierownikiem zadania: „Digitalizacja zasobów BJ” w projekcie: „Patrimonium - digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów BN oraz BJ ”, który w 2018 r. kontynuował.  Ponadto, oprócz zajęć dydaktycznych na UJ prowadził wykłady dla użytkowników BJ pt.: „Wstęp do wyszukiwania zasobów w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach”, w ramach cyklu "Ars Quaerendi - wyszukiwanie informacji: narzędzia i strategie”. Zorganizował też w BJ Open Access Week, podczas którego wygłosił 3 wykłady nt.: „Otwarty dostęp: aspekty prawne”, a w porozumieniu z Koalicją Otwartej Edukacji doprowadził do nagrania filmu promującego Open Access. Dzięki  współpracy z Narodowym Uniwersytetem Autonomicznym Meksyku (UNAM) L. Szafrański  zorganizował w BJ kącik kultury UNAM , który działa od 2018 r. W ramach współpracy BJ z Kancelarią Prezydenta Krakowa i Urzędem Miasta koordynował  ponadto prace  przy publikacji pocztów postaci zasłużonych dla Krakowa.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego.

Prowadził zajęcia z zakresu zarządzania zasobami cyfrowymi na UJ. Jest pomysłodawcą i autorem koncepcji działu „Dla bibliotekarzy akademickich” na portalu  SBP. W 2018 r., dla członków SBP wygłosił wykład pt.: „Otwarty dostęp, walka z wiatrakami czy nowe wyzwanie bibliotek?” oraz prowadził warsztaty nt.: „Cyfrowe źródła informacji: biblioteki cyfrowe i repozytoria’. Na krajowych konferencjach wygłosił 3 referaty: podczas Małopolskiego Forum Bibliotek: „ Cyfrowy model biblioteki na przykładzie usług oferowanych użytkownikom przez BJ”; na konferencji z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku: „ Rola repozytoriów instytucjonalnych w zmieniającym się środowisku informacji naukowej i działalności bibliotek akademickich”; a na ogólnopolskiej konferencji: „  Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy – zagrożenia” w Nowym Sączu: „Realizacja procesów wydawniczych w repozytorium”. Brał też  udział w warsztatach IFLA "Our vision, our future".

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Jest autorem lub współautorem 3 artykułów w czasopismach naukowych, 4 rozdziałów w publikacjach zbiorowych, 6 publikacji w materiałach konferencyjnych oraz wielu publikacji popularyzujących naukę. W latach 2010-2018 brał udział w 49 konferencjach, przy czym  na 24 konferencjach wygłosił referaty. Od 2014 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne na UJ i współorganizuje Open Access Week w BJ. Brał udział w 9 projektach związanych z digitalizacją zbiorów BJ, tworzeniem systemów zarządzania zasobami cyfrowymi oraz udostępnianiem zbiorów w otwartym dostępie.

Cechy osobowościowe

L. Szafrański to osoba z ogromną wyobraźnią i szerokimi horyzontami wyraźnie rysującymi się w jego działaniach. Jest niezwykle kreatywny, podejmuje coraz to nowe wyzwania. Współtworzy technologie na miarę XXI wieku, a równocześnie jest człowiekiem skromnym, zaangażowanym bez reszty w pracę, sumiennym, otwartym na ludzi i pomocnym. 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP