Polecamy

Leszek Szafrańśki

26,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Joanna Szymczak-Ryczel

Łódzki Bibliotekarz Roku 2018

Starszy kustosz, Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 73  

wykształcenie: wyższe
19 lat pracy w bibliotece


 

Działania na rzecz biblioteki

Joanna Szymczak-Ryczel dba o powierzoną placówkę i potrafi zdobywać fundusze na zaspokajanie potrzeb jej użytkowników.Dzięki środkom uzyskanym z Rady Osiedla przeprowadziła remont wszystkich pomieszczeń bibliotecznych, wymianę okien i mebli bibliotecznych oraz doprowadziła do wybudowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W 2018 r. pozyskała ponadto z Rady Osiedla 28 816,37 zł na zakup książek, a z Budżetu Obywatelskiego 20 000 zł na zakup książek i audiobooków oraz 6 900 zł na realizację imprez kulturalnych.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Aktywizuje amatorski ruch artystyczny wśród seniorów i osób niepełnosprawnych współpracując z Integracyjnym Kołem Poetów i Pisarzy KAMENA i łódzkimi grupami poetyckimi. Jest współtwórcą imprezy PRZEBIŚNIEGI – przeglądu artystycznego seniorów, który odbył się po raz pierwszy w marcu 2017 r., a w 2018 r. miał swoją drugą odsłonę

Krzewi kulturę muzyczną w środowisku lokalnym, organizując m.in. koncerty muzyczne dla dzieci i seniorów dzięki współpracy ze szkołami muzycznymi, m.in. z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. H. Wieniawskiego. W 2018 r., w bibliotece odbył się koncert akordeonistów oraz dwukrotnie wystąpił zespół śpiewaczy Melodia.

Prowadzi warsztaty biblioterapeutyczne, bajkoterapeutyczne i psychoedukacyjne,a podczas wakacji i ferii zimowych różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Współorganizuje obchody Dnia Dziecka, Dni Sąsiada, pikniki oraz imprezy okolicznościowe.Z jej inicjatywy biblioteka uczestniczyła już po raz trzeci w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, promującej biblioteki i czytelnictwo.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego.

Wielokrotnie pełniła funkcję kierownika praktyk studenckich dla studentów UŁ. Jako Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego SBP zorganizowała w 2018 r., we współpracy z WBP w Łodzi, szkolenie nt. „Zbiory specjalne w bibliotece XXI wieku”, a we współpracy z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym i Kołem Łódzkim PTB trzystopniowe szkolenie z biblioterapii. W obecnej kadencji pełni funkcje Przewodniczącej Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP oraz członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZG SBP.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W 2017 r. zrealizowała projekt „Choćbyś miał i ze sto lat filozofuj to jest fakt” , w ramach którego odbyło się 12 spotkań, skierowanych do seniorów. Zorganizowała też, we współpracy z Biblioteką Politechniki Łódzkiej, dwuetapowe szkolenie dla bibliotekarzy z województwa łódzkiego, którzy chcieli poznać tajniki tworzenia e-książek w formacie pdf  w kontekście funkcjonowania biblioteki cyfrowej i repozytorium.

Od 2009 r. aktywnie działa w SBP, najpierw jako członek Zarządu Koła SBP przy MBP Łódź-Górna, potem od 2013 r. jako członek Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP, a od  2017 r. pełni funkcję Przewodniczącej Okręgu Łódzkiego SBP. W tym samym roku, na Krajowym Zjeździe Delegatów SBP weszła ponadto w skład Głównej Komisji Rewizyjnej SBP.

Cechy osobowościowe

Od wielu lat działa społecznie, nie tyko w SBP. Aktualnie (drugą już kadencję) jest członkiem i sekretarzem Rady Osiedla Rokicie. Zaangażowanie w tę działalność i umiejętność współpracy z władzami samorządowymi pozwala jej pozyskiwać środki dla biblioteki. Cechuje ja przy tym koleżeństwo i solidarność zawodowa – jako członek Rady Osiedla zabiega o wsparcie dla innych placówek znajdujących się na terenie działania Rady. Jest kreatywna – w bibliotece udało się jej stworzyć nowoczesny i innowacyjny kącik dla dzieci, łączący miejsce zabaw z wypożyczalnią książek, a tradycyjną czytelnię przemienić w salę imprezowo/multimedialną wyposażoną w projektor, ekran i głośniki.

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP