Polecamy
Ewelina Palian-Kobiela 35,00 PLN

1024x768 Normal 0 21 false false false... więcej >

Ewa Matczuk

Lubelski Bibliotekarz Roku 2018

Kustosz w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
23 lata pracy w bibliotece


 

 

Działania na rzecz biblioteki /bibliotek

Autorka wielu wystąpień konferencyjnych i  artykułów fachowych oraz organizatorka warsztatów dla bibliotekarzy różnego typu bibliotek.

Działania na rzecz  użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2018 r., podczas „Lubelskiego Festiwalu Nauki” zrealizowała projekt: „Bezpieczny senior. Jak nie dać się oszukać w sieci” w ramach wieloletniej współpracy ze Szkołą SuperBabci i SuperDziadka oraz Lubelskim Uniwersytetem III Wieku. Współpracowała z Dzielnicowym Domem Kultury Czuby Południowe, prowadząc warsztaty dla różnych grup użytkowników (dzieci, dorośli, młodzież) oraz biorąc udział w projekcie Mapa Sentymentalna Lublina – Czuby Północne realizowanym z okazji 700-lecia miasta: www.nowytydzien.pl/kolejna-sentymentalna-mapa/ oraz http://lublinsmellscapes.eu/ mapa-sentymentalna-lublin.

Wspiera Stowarzyszenie „Bądźmy razem,” skupiające sympatyków Szkoły Podstawowej 46 w Lublinie, w którym pełni funkcję Sekretarza Zarządu

Działania na rzecz innych bibliotek i  środowiska bibliotekarskiego.

Aktywnie działa w SBP. Od 2018 r. pełni w lubelskich strukturach SBP następujące funkcje: skarbnik Zarz. Akademickiego Koła SBP,. członek Zarz. Oddz. SBP,  członek Komisji Rewizyjnej Zarz. Okr. Lubelskiego. Jest też wiceprzewodniczącą Sekcji Bibliotek Naukowych ZG SBP .

Prowadzi stronę Akademickiego Koła SBP w Lublinie i Oddziału Lublin SBP na FB oraz stronę www Okręgu Lublin . W 2018 r., w publikacji „Aktywni i kreatywni : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczyźnie”. Lublin 2018, ukazały się 2 artykuły, których jest współautorką (wespół z Anastazją Śniechowską-Karpińską), a mianowicie: „Akademickie Koła SBP w Lublinie - Aneks (2017-2018 r.), s.149 -154 oraz „Sekcja Bibliotek Naukowych SBP” ,s.217-222.

Ponadto współorganizowała:;

  • imprezę integracyjną dla członków Akademickiego Koła SBP w Lublinie ph. „Spotkanie przedwakacyjne ze złotą Rybką” (8.06. 2018 r.);
  • konferencję pt. „Razem czy osobno? Współpraca bibliotek ze środowiskiem akademickim. Perspektywy i projekty” (21.06 2018 r.);
  • konferencję: „Dostęp do otwartych źródeł naukowych w szkole – jak szukać żeby znaleźć?” (29.10.2018) r., adresowaną do członków  Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, z którym zainicjowała i nawiązała współpracę. Sprawozdanie z tej konferencji  autorstwa E. Matczuk ukaże się w 2019 r., w „Folia Bibliologica” 2018 . Vol.60;
  • wykłady dla WBP im. Łopacińskiego w Lublinie pt. „Co kryje #?”, „Wystąpienia publiczne dla bibliotekarzy”, „Organizacja i promowanie warsztatów na FB”.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

E. Matczuk od lat  prowadzi warsztaty i prelekcje nt. bezpieczeństwa osób starszych w sieci. W 2015 r., podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki, za projekt: „Senior w labiryncie informacji” zdobyła I miejsce.  Była współautorką ankiety nt. satysfakcji z członkostwa w  SBP  oraz  artykułu: „Czy jesteś zadowolona /y z członkostwa w Akademickim Kole SBP w Lublinie?” napisanego razem z Irminą Padzińską i Anaztazją Śniechowską- Karpinską („Bibliotekarz” 2015, nr 6 .s. 15-19). W roku obchodów stulecia  SBP, a także z okazji 20-lecia istnienia Akademickiego Koła SBP współorganizowała konferencję.: „Sto lat i…?” (10.10. 2017). Została wyróżniona Medalem Prezydenta Miasta Lublina, przyznanym z okazji jubileuszu 700-lecia miasta.

Cechy osobowościowe

E. Matczuk jest osobą niezwykle aktywną, kreatywną i pracowitą.  Otwarta, łatwo nawiązująca kontakty, doskonale zorganizowana, legitymuje się doskonałą znajomością zagadnień współczesnego bibliotekarstwa. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem prowadząc m.in. szkolenia i warsztaty. Jej osiągnięcia w pracy na rzecz bibliotek, czy budowania marki zawodu bibliotekarza są znaczące Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność na rzecz doskonalenia jakości pracy bibliotek. Motywuje kadrę bibliotekarską do podnoszenia kwalifikacji. Inspiruje biblioteki do stosowania nowoczesnych form działalności. Cechuje Ją wrażliwość na drugiego człowieka.

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP