Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów do współpracy

Data dodania: 10.04.2019

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów do współpracy

Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów do współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Prawniczej  w ramach umowy cywilno-prawnej oraz oferuje pracę (umowa cywilnoprawna) przy przygotowaniu do archiwizacji maszynopisów prac naukowych.


 

I. Instytut Nauk Prawnych PAN poszukuje kandydatów do współpracy z zespołem Polskiej Bibliografii Prawniczej  w ramach umowy cywilno-prawnej

Obowiązki:

 • przeszukiwanie elektronicznych źródeł informacji oraz repozytoriów cyfrowych w celu uzupełnienia bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej.
 • katalogowanie formalne i rzeczowe(drugi stopień szczegółowości) bieżących publikacji naukowych z zakresu prawa oraz ich klasyfikowanie zgodnie z tezaurusem bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej.

Wymagania:

 • Status studenta V roku kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
 • znajomość czasopism naukowych z zakresu nauk prawnych, baz informacji prawnej Lex i Legalis oraz ogólnodostępnych baz danych;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji;
 • gotowość do podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności;
 • zaangażowanie, kreatywność, terminowość, zdyscyplinowanie oraz dokładność i rzetelność pracy;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • umiejętność szybkiego czytania;
 • znajomość programu Expertus i/lub KOHA;
 • dobra znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
 • znajomość formatu opisu bibliograficznego Marc21 dla wydawnictw zwartych, artykułów i części prac naukowych oraz dokumentów elektronicznych;
 • znajomość standardów i norm bibliograficznych.
 • znajomość zasad katalogowania z wykorzystaniem deskryptorów i tezaurusa PBP.

Oferujemy:

 • pracę w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych PAN (Pałac Staszica, III piętro bez windy)
 • umowa zlecenie, możliwość uzgodnienia ilości godzin i harmonogramu pracy;
 • wynagrodzenie proporcjonalne do zaangażowania (płatność wg. ilości opracowanych rekordów bibliograficznych;
 • możliwość nawiązania stosunku pracy po ukończeniu studiów (tj. od lipca 2019 r.).

 

Wymagane dokumenty: CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać na adres rekrutacja@inp.pan.pl do 17 kwietnia b.r. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.


II. Instytut Nauk Prawnych PAN oferuje pracę (umowa cywilnoprawna) przy przygotowaniu do archiwizacji maszynopisów prac naukowych.

 

Zachęcamy studentów do odbywania praktyk studenckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Wymagania:

 • studenci II- III roku studiów licencjackich lub studenci studiów magisterskich na kierunku Prawo, Administracja, Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, Archiwistyka i Historia
 • dyspozycyjność min. 15 godz. w tygodniu,
 • motywacja do samorozwoju i zdobywania nowych doświadczeń,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skrupulatność i dokładność w zakresie realizowanych zadań,
 • wysokie umiejętności organizacyjne oraz zdolności analityczne.

Kandydatów spełniających powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji na adres: inp@inp.pan.pl. Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.


>> Informacja o przetwarzania danych osobowych (PDF)


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP