Polecamy
Katarzyna Slany 42,00 PLN

Monografia zatytułowana "Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej" poświęcona została... więcej >

Polska Kultura czy globalne platformy?

Data dodania: 17.04.2019

Polska Kultura czy globalne platformy?

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich organizacje pisarzy, dziennikarzy, wydawców oraz bibliotekarzy zorganizowały 16.04. w siedzibie PAP w Warszawie konferencję poświęconą Dyrektywie o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.  Nawiązując do zatwierdzenia  Dyrektywy przez Radę Europy w dn. 15.04. br. – po jej przegłosowaniu  w Parlamencie UE 26.03.br. – mec. Jacek Wojtaś (Izba Wydawców Prasy) oraz mec. Marek Staszewski (Związek Producentów Audio Video) przedstawili najważniejsze zapisy Dyrektywy, ich znaczenie dla ochrony praw twórców oraz konieczność szybkiej implementacji Dyrektywy do prawa polskiego, w duchu jej intencji. Referaty prawników wzmocniły refleksje przedstawicieli twórców. Podkreślano w szczególności przekłamanie w tezie o wolności internetu i jej zagrożeniu przez Dyrektywę. Artur Kurasiński i Zygmunt Miłoszewski wskazywali na zdominowanie internetu oraz jego użytkowników przez interesy wielkich platform. Profesor Anna Nasiłowska (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich) oraz Rafał Lisowski (Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury) wskazywali na zapisy ważne dla pisarzy oraz apelowali o współpracę przy prawidłowej implementacji Dyrektywy. Głosy te znalazły potwierdzenie w długiej dyskusji licznie zgromadzonych uczestników konferencji. 

Właściwa implementacja Dyrektywy, szanująca prawa twórców i tym samym gwarantująca rozwój polskiej kultury  -  to najważniejsze zadanie stojące dziś przed twórcami i producentami oraz wszystkimi ludźmi kochającymi twórczość i kreatywność  – podsumował prowadzący konferencję Jan Młotkowski. Na zakończenie prezesi Biblioteki Analiz, Ewa Tenderenda-Ożóg i Piotr Dobrołęcki ogłosili plebiscyt z okazji 30-lecia Czwartego Czerwca 1989 r. na wyłonienie dziesięciu najważniejszych i najbardziej wpływowych postaci polskiego rynku książki . Wyniki plebiscytu poznamy pierwszego dnia Warszawskich Targów Książki, 23.05. br.

Grażyna Szarszewska, Polska Izba Książki


Zapis konferencji i dyskusji można obejrzeć na profilu Centrum Prasowego PAP na Facebooku:

https://www.facebook.com/centrumprasowePAP/?eid=ARD93huSR8Fmji_ZWsOfvKwyVqXwqIEeY0jhtyHgfZ-iF2khV-mhJ8zfzMeGFIOI6bUQ3leqcoiDX3wj

foto: AG


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP