Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

XLIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian”, 28 maja 2019 r., Katowice

Data dodania: 18.04.2019

XLIII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian”, 28 maja 2019 r., Katowice

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium zatytułowanym „Czasopisma bibliologiczne i informatologiczne w dobie przemian”, które odbędzie się w Katowicach w dniu 28 maja 2019 roku z okazji jubileuszu dziesięciolecia istnienia czasopisma „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy”.

Celem spotkania, przygotowanego przez Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych oraz Sekcję Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące roli czasopism w nauce w momencie zapoczątkowania reformy szkolnictwa wyższego. O wypowiedzi na ten temat poprosiliśmy przedstawicieli redakcji periodyków naukowych i fachowych związanych formalnie z terenem Śląska, którzy będą mieli okazję zaprezentować własne dokonania i osiągnięcia dotyczące wprowadzanych od lat wysokich standardów edytorskich, naukowych i etycznych.

Chcąc oddać głos fachowcom – redaktorom, wydawcom, pracownikom naukowym, bibliotekarzom – zaplanowaliśmy w drugiej części spotkania panel dyskusyjny, podczas którego chcielibyśmy usłyszeć Państwa głosy dotyczące m.in.:

  • znaczenia czasopism fachowych/naukowych dla środowiska naukowego;
  • kierunków rozwoju czasopism w nowej rzeczywistości prawno-organizacyjnej i przynależności do dziedziny/dyscypliny;
  • rankingów czasopism;
  • problemów redagowania, wydawania i finansowania czasopism;
  • środowisk periodyków (autorów, recenzentów, odbiorców);
  • zastosowania nowoczesnych technologii w procesie redagowania i publikowania czasopism.

Wyrażamy nadzieję, że zarówno część referatowa, jak i dyskusja pozwolą uczestnikom zdiagnozować stan polskich czasopism bibliologicznych i informatologicznych oraz nakreślić plany ich rozwoju na przyszłość.

Miejscem seminarium, w którym udział jest bezpłatny, będzie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (sala konferencyjna, parter).

Zainteresowanych udziałem w XLIII Forum prosimy o zgłoszenia uczestnictwa do dnia 15 maja 2019 r. na adres:

sbsw.katowice@gmail.com  


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Maria Kycler
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11A
40-007 Katowice
tel. (32) 786 51 64

>> Program seminarium (PDF)

Patronat medialny nad seminarium sprawują „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” oraz „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP