Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród w XIX edycji Konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego

Data dodania: 18.04.2019

Zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród w XIX edycji Konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego

Już po raz 19 odbędzie się uroczyste podsumowanie Konkursu na najlepszą  bibliotekę powiatu bielskiego, który w tym roku przebiega pod hasłem Tygodnia Bibliotek #biblioteka.

Patronat honorowy nad rankingiem objęła Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Joanna Pasztalaniec-Jarzyńska. Corocznie konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim organizuje Starosta Bielski przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej.

Celem konkursu jest promowanie bibliotek nowoczesnych, wzorowo zorganizowanych, prowadzących aktywną działalność w środowisku lokalnym. Konkurs popularyzuje usługi bibliotek, stanowi dodatkową motywację oraz inspiruje bibliotekarzy powiatu bielskiego do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz form integrujących mieszkańców danego regionu.

Nagrody pieniężne dla samorządowych bibliotek publicznych finansowane są ze środków otrzymanych od powiatu bielskiego i przeznaczone zostaną na zakup materiałów bibliotecznych, wzbogacając w ten sposób biblioteczne zbiory lub na nowoczesny sprzęt poprawiający stan wyposażenia bibliotek i jakość usług.

W tym roku gospodarzem uroczystego podsumowania konkursu z udziałem władz z poszczególnych gmin powiatu bielskiego oraz środowiska bibliotekarskiego będzie gmina Wilkowice.

Wręczenie nagród odbędzie się 10 maja o godz. 10.30 w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej, ul. Juliana Fałata 2k.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP