Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej informacji... więcej >

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2018. Laureaci i Nominowani X. Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Data dodania: 24.04.2019

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2018.  Laureaci i Nominowani X. Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Kapituła Konkursu w składzie - Przewodnicząca Okręgu Zachodniopomorskiego SBP oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego WZ, Dyrekcji Książnicy Pomorskiej, Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, Koła 2 Bibliotek Naukowych Szczecina Oddz. Szczecińskiego SBP, Towarzystwo Nauczycieli BibliotekarzySzkół Polskich Oddz. w Szczecinie – w trybie tajnym przyznawała punkty od 1 do 5 w trzech kategoriach zgodnych z regulaminem konkursu (działania na rzecz biblioteki/bibliotek, użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego oraz środowiska bibliotekarskiego). Obrady odbyły się 13 marca 2019 roku.

Nominowani to reprezentanci bibliotek publicznych - 7, bibliotek naukowych - 0, bibliotek fachowych - 1, bibliotek szkolnych - 0; członkowie SBP - 7; osoby poniżej 35 roku życia - 1.

LAUREACI

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2018 / kandydatka w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2018 Marta Kurzyńska - Kustosz, Kierownik Biblioteki Muzeum Narodowego w Szczecinie; wniosek: Marta Kostecka - Przewodnicząca Oddziału Szczecińskiego OZ SBP.

  

Wyróżnienia:

Ewa Chruściana - Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów, Koszalińska Biblioteka Publiczna; wniosek: Dariusz Pawlikowski - Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Andrzej Puławski - Starszy Bibliotekarz, Książnica Stargardzka; wniosek: Krzysztof Kopacki - Dyrektor Książnicy Stargardzkiej.

Anna Rutkowska - Specjalista ds. Promocji, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie; wniosek: Barbara Markowska - Przewodnicząca Koło 3 MBP Szczecin OZ SBP.

Osoby Nominowane - bez nagród, ale z osiągnięciami w 2018:

Hanna Góralska - Młodszy Bibliotekarz, Kierownik Filii 6 MBP Szczecin-Dąbie; wniosek: Barbara Markowska - Przewodnicząca Koło 3 MBP Szczecin OZ SBP.

Aleksandra Muzyka Hajdukiewicz - Bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie; wniosek: Barbara Markowska - Przewodnicząca Koło 3 MBP Szczecin OZ SBP.

Irena Emilia Kozłowska - Starszy Bibliotekarz, Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie; wniosek: Wioletta Witkowska - Przewodnicząca Koła 17 Choszczno OZ SBP, Anna Lewicka - Dyrektor MBP Choszczno.

Anna Sagan - Kustosz, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bobolicach; wniosek: Monika Żemojtel- Dyrektor MGB Bobolice.

WSZYSTKIM - Laureatom oraz Nominowanym - Bibliotekarkom i Bibliotekarzowi - Gratulujemy!
Sama nominacja w Konkursie stanowi miły i ważny dowód uznania dla Państwa pracy i działań w 2018 roku, pozwalając zapoznać się z nimi Kapitule Konkursu oraz uświadomić Waszemu środowisku istnienie bibliotekarskiego Liderki/Lidera!

Przewodnicząca OZ SBP – Małgorzata Bartosik


Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku Konkurs im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Nagroda wręczana:
od 2009.

Organizator Konkursu: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Nagroda adresowana do: bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek (publicznych, szkolnych, akademickich, pedagogicznych, specjalnych) z woj. zach-pom.

Cel nagrody: promocji zawodu bibliotekarskiego i umacniania jego wizerunku w odbiorze społecznym, popularyzacja dokonań zasługujących na uznanie.

Nagroda za: aktywną i kreatywną, pełną pasji i poświęcenia pracę na rzecz macierzystej biblioteki, społeczności lokalnej i środowiska bibliotekarskiego w danym roku.

Wyłanianie Laureatów: w tajnym głosowaniu przez Kapitułę Konkursu.

Fundator nagrody: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Uroczyste wręczanie nagrody: Inauguracja Zachodniopomorskiego Tygodnia Bibliotek, Książnica Pomorska w Szczecinie.

 


MK


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP