Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 - konsultacje społeczne

Data dodania: 27.04.2011

Dokument Strategii powstał w odpowiedzi na jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych, zidentyfikowanych w Raporcie "Polska 2030" - przygotowanym przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP. Zakres merytoryczny dokumentu został zdefiniowany w Planie uporządkowania strategii rozwoju z dnia 24 listopada 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest koordynatorem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS), będącej dokumentem miedzyresortowym. W Strategii kapitał społeczny rozumiany jest jako, wynikająca z zaufania oraz obowiązujących norm i wzorów postępowania, zdolność do mobilizacji i łączenia zasobów, która sprzyja kreatywności oraz wzmacnia wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów.

Projekt pełnego dokumentu SRKS, zawierający cele, kierunki działań oraz instrumenty realizacji został przekazany z dniem 8 kwietnia 2011 r. do konsultacji społecznych. Termin zgłaszania uwag i komentarzy upływa 31 maja 2011 r.

MKiDN zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii na jego temat, z wykorzystaniem jednego z 3 kanałów komunikacji:

  1. Strona internetowa - na potrzeby strategii został zaprojektowany serwis umożliwiający zgłaszanie uwag i komentarzy on-line;
  2. Konferencje, debaty na temat Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego;
  3. Przesłanie uwag w formie tradycyjnej (przesłanej za pośrednictwem poczty).

Szczegółowe informacje na temat konsultacji społecznych są dostępne pod adresem: http://ks.mkidn.gov.pl/

Źródło: Instytut Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP