Polecamy
Aleksander Radwański 12,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Najlepsza biblioteka powiatu bielskiego 2018/2019 - wyniki konkursu

Data dodania: 16.05.2019

Najlepsza biblioteka powiatu bielskiego 2018/2019 - wyniki konkursu

Już po raz 19 odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu na najlepszą bibliotekę powiatu bielskiego, który w tym roku przebiegał pod hasłem Tygodnia Bibliotek #biblioteka.

 

Celem konkursu było promowanie bibliotek nowoczesnych, wzorowo zorganizowanych, prowadzących aktywną działalność w środowisku lokalnym. Konkurs popularyzuje usługi bibliotek, stanowi dodatkową motywację oraz inspiruje bibliotekarzy powiatu bielskiego do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz form integrujących mieszkańców danego regionu.

Patronat honorowy nad rankingiem objęła Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Corocznie konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim organizuje Starosta Bielski przy współpracy Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Nagrody rzeczowe dla samorządowych bibliotek publicznych finansowane są ze środków otrzymanych od powiatu bielskiego i przeznaczone zostały na zakup materiałów bibliotecznych oraz wyposażenia.

W tym roku gospodarzem uroczystego podsumowania konkursu z udziałem władz z poszczególnych gmin powiatu bielskiego oraz środowiska bibliotekarskiego była Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury „Promyk” w Bystrej.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 10 placówek stopnia podstawowego. Najlepsze okazały się Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy ex aequo Gminna Biblioteka Publiczna w Buczkowicach. Tuż za nimi na drugim miejscu uplasowała się Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu, która zajęła trzecie miejsce.

Jury postanowiło także przyznać wyróżnienia:

  • Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach za szeroką działalność propagującą regionalizm oraz wysokie wskaźniki czytelnicze. 
  • Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach za szeroką działalność edukacyjno-kulturalną oraz wysokie wskaźniki czytelnicze.

  • Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce za kreatywność w tworzeniu przyjaznej przestrzeni dla użytkowników biblioteki.

Pozostałe placówki otrzymały dyplomy i nagrody za uczestnictwo w konkursie.

 


Tekst i zdjęcia: SK,TM/Książnica Beskidzka


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP