Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

30 rocznica śmierci Józefa Korpały

Data dodania: 23.05.2019

30 rocznica śmierci Józefa Korpały

23 maja 2019 r. minęła 30 rocznica śmierci doc. dr Józefa Korpały (1905-1989), organizatora bibliotekarstwa, historyka i teoretyka bibliografii, historyka literatury, działacza społeczno-oświatowego.

Urodził się we wsi Damienice w powiecie bocheńskim w marcu 1905 r. w rodzinie kolejarza. W latach 1924-1929 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego polonistykę oraz historię, historię kultury, historię sztuki i socjologię. W czasie studiów jako wolontariusz podjął pracę w Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Od 1927 r. należał do Związku Bibliotekarzy Polskich i Towarzystwa Miłośników Książki. Współpracował z „Przeglądem Bibliotecznym” i „Silva Rerum”. W latach 1930-1937 pracował w Warszawie jako instruktor oświatowy Komendy Głównej Związku Strzeleckiego. W 1931 r. uzyskał stopień doktora filozofii. Po powrocie do Krakowa podjął pracę w Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego jako kierownik Oddziału Oświaty Pozaszkolnej.

Aktywnie uczestniczył w staraniach o organizację bibliotek samorządowych oraz o utworzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W 1938 r. przedstawił koncepcję organizacji i działalności MBP wraz z propozycją projektu budynku. W okresie okupacji Korpała pracował jako robotnik w wytwórni Polskiego Monopolu Spirytusowego.

Po wyzwoleniu Krakowa, od kwietnia 1945 r. był wizytatorem oświaty pozaszkolnej, współpracował z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych, pracował przy uruchomieniu studiów wyższych w zakresie oświaty dorosłych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1946 r. objął funkcję dyrektora MBP w Krakowie, którą sprawował przez prawie 30 lat. Książnica uzyskała status naukowy i pełniła rolę regionalnego ośrodka informacyjno-bibliograficznego.

Współpracował z Instytutem Badań Literackich, uczestniczył w pracach Komisji Historyczno-Literackiej i Nauk Pedagogicznych PAN. Wykładał literaturę i bibliografię na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Uczestniczył w pracach nad projektem ustawy o bibliotekach z 1968 r.

Doc. dr Józef Korpała był autorem ponad 700 publikacji: książek, broszur i artykułów. Jego prace historyczno-bibliograficzne dowodzą niezwykłej pracowitości, a monografia Zarys dziejów bibliografii w Polsce (1953) stanowi trwały dorobek bibliografii polskiej.

Należał do zaangażowanych i zasłużonych działaczy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Był przewodniczącym Zarządu Okręgu Krakowskiego SBP (1954-1972), członkiem ZG SBP, wieloletnim uczestnikiem Komisji Wydawniczej SBP.

E.G.

Zob. też:

Zając Józef: Organizator i wieloletni dyrektor Miejskiej Biblioteki w Krakowie – Józef Korpała. W: Organizatorzy i inspiratorzy. Warszawa : SBP, 1997, s. 78-90 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 5)
Fleszar Halina:  H.Józef Korpała (1905-1989).Bibliotekarz – uczony. Bibliografia w wyborze, Kraków : WBP, 1999
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Korpa%C5%82a


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP