Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

12 FMB - warsztaty pod hasłem: biblioteka otwarta dla wszystkich

Data dodania: 04.06.2019

12 FMB - warsztaty pod hasłem: biblioteka otwarta dla wszystkich


W programie 12 FMB wiele jest warsztatów wspierających ideę bibliotek otwartych i niewykluczających. Oto niektóre z nich:

 

Jak zorganizować Żywą Bibliotekę?, który poprowadzi Lidia Leśna, Ewelina Kubasik z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin.

Zapraszamy na warsztat poświęcony przygotowaniu Żywej Biblioteki – międzynarodowej inicjatywy, której celem jest upowszechnianie postaw otwartości i szacunku w stosunku do tych osób w naszym społeczeństwie, które są zagrożone wykluczeniem i marginalizacją m.in. ze względu na pochodzenie, kolor skóry, przekonania, orientację seksualną, zawód, religię. Wykorzystanie mechanizmu działania biblioteki stwarza bezpieczną, neutralną przestrzeń do poznania/lektury/rozmowy z osobą/Książką o interesującej czytelnika tematyce. Opowiemy, jakimi zasadami kieruje się Żywa Biblioteka, podzielimy się doświadczeniem w doborze Żywych Książek, przygotowaniu komfortowej przestrzeni do rozmów i angażowaniu Bibliotekarzy – wolontariuszy.
 
Konkluzje biblioteczne związane obsługą osób niepełnosprawnych, szczególnie z dysfunkcją wzroku i/lub słuchu oraz nauka podstawowych znaków polskiego języka migowego (PJM) prowadzony przez dr Katarzynę Lis i mgr Magdalenę Musielę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Celem warsztatu jest przedstawienie faktów i obalenie mitów związanych z kwestią funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, a w sposób szczególny g/Głuchych. Uczestnicy zapoznają się z różnymi odmianami niepełnosprawności oraz formami wsparcia konkretnych grup osób niepełnosprawnych. Oprócz przedstawienia świata i kultury osób niedosłyszących, głuchych i głuchoniewidomych zaproponujemy zapoznanie się z formami komunikowania się osób o obniżonej sprawności, a w sposób szczególny osób g/Głuchych.
Uczestnicy warsztatu nauczą się podstawowych znaków PJM (Polskiego Języka Migowego) przydatnych w komunikacji z osobami g/Głuchymi (m.in. alfabet, liczebniki). Wykorzystując poznane znaki PJM nauczą się krótkich tematycznych dialogów. Podczas warsztatu zostaną wykorzystane wybrane elementy biblioterapii, uczestnicy będą mieli okazję czytać teksty zapisane w PJM, przygotowane specjalnie na potrzeby warsztatu.
 
Wirtualna rzeczywistość w bibliotece. Jak przyciągać do biblioteki nieczytających dzięki narzędziom VR? , który poprowadzi mgr Karol Baranowski z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie
Tematem warsztatu jest praktyczne zastosowanie technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w pracy z czytelnikami w bibliotece, aby popularyzować czytelnictwo i bibliotekę. Uczestnicy poznają zasady działania wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości w technologii mobilnej i stacjonarnej; poznają różnorodne aplikacje do VR i AR, które można bez opłat wykorzystać w bibliotece; nauczą się obsługiwać okulary do VR i AR oraz ich praktyczne zastosowanie; zaczną tworzyć scenariusze z czytelnikami i własne rozwiązania wykorzystujące VR i AR.
 
12 Forum Młodych Bibliotekarzy odbędzie się w dniach 12-13 września 2019 r. w Poznaniu pod hasłem "Bibliotekarz do POZnania".
 
 

>>WIĘCEJ informacji oraz propozycje innych warsztatów organizowanych w ramach 12.FMB 


Redakcja.sbp.pl

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP