Polecamy

Konferencja "Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 1989-2019" - patronat sbp.pl

Data dodania: 14.06.2019

Konferencja

Centrum Dokumentacji i Badań Mediów Lubuskich Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej na temat: „Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 1989-2019”, która odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 r. w WiMBP im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9).

Organizator:

Centrum Dokumentacji i Badań Mediów Lubuskich Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Lubuskiego

Patronat medialny:

Poradnik Bibliotekarza

Portal sbp.pl

Partnerzy:

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Odrodzenie lubuskiego winiarstwa jest faktem, który dociera nie tylko do świadomości mieszkańców całej Polski, ale także poza jej granice. Wina z licznych i coraz lepiej prosperujących lubuskich winnic mają już swoich fanów i koneserów. Mamy już polskie wino, które zachwyca gości i mieszkańców budując markę województwa lubuskiego.           

Każda instytucja, zjawisko, wydarzenie ma swój wymiar medialny – żyje w mediach. Celem naszej konferencji jest próba spojrzenia na tradycję i współczesność lubuskiego winiarstwa pod kątem szeroko pojmowanych mediów – od książki i prasy, poprzez radio, telewizję i wreszcie Internet. Pragniemy podsumować minione trzydziestolecie, które było przełomowe także dla samych mediów, i spróbować nakreślić medialny obraz lubuskiego winiarstwa – jego główne wątki i przemiany. Chcielibyśmy także zastanowić się wspólnie z przedsiębiorcami, samorządowcami i dziennikarzami, w jaki sposób wspierać medialnie tak dobrze rozwijającą się gałąź gospodarki regionu – popularyzować ją, kreować jej wizerunek.

Ściśle określone ramy chronologiczne i geograficzne nie wykluczają uwzględnienia szerszego kontekstu historycznego, politycznego, ekonomicznego i kulturowego, które jest wręcz konieczne. Trudno bowiem pominąć wielowiekową obecność wina na polskim stole, winiarskie tradycje sprzed 1945 roku – obce i rodzime, do których się przecież w różny sposób nawiązuje (w pamięci Ziemi Lubuskiej wciąż żywe są wspomnienia hucznie obchodzonych winobrań w okresie PRL). Nie sposób też nie odnieść do przemian obyczajów, w tym struktury spożycia napojów alkoholowych po 1989 r., w której wino zajmuje coraz więcej miejsca. Trzeba także spojrzeć na cały problem z perspektywy przemian gospodarki, rolnictwa i turystyki.

Zagadnienia szczegółowe:

 • wino na polskim stole – tradycja i współczesność;
 • wino, winnice oraz winiarstwo lubuskie w literaturze, książce i prasie, radiu i telewizji, filmie, muzyce i piosence;
 • wino, winnice i winiarstwo lubuskie w przestrzeni polskiego i światowego Internetu;
 • wino, winnice oraz winiarstwo lubuskie w reklamie;
 • wino, winnice oraz winiarstwo lubuskie w perspektywie bibliologicznej i bibliograficznej oraz muzealniczej i kolekcjonerskiej (bibliografia regionalna, dokumenty życia społecznego, muzea i kolekcje, regionaliści);
 • wino u naszych przyjaciół – narodów miast partnerskich Zielonej Góry. 

Rada Programowa:

dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),

dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),

prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jan Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski),

prof. dr hab. Grażyna Gzella,

prof. dr hab. Jacek Gzella (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

dr Dawid Kotlarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie),

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie),

prof. Ph Dr. Jiří Trávníček (Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej),

prof. dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

 

Komitet Organizacyjny:

dr Paweł Kalisz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),

dr Paweł Karp (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),

Ewa Mielczarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze),

Monika Simonjetz (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).

Konferencja ma charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Językiem konferencji jest język polski oraz język angielski. Rada Programowa zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów referatów. Prelegenci, których wystąpienia zakwalifikuje Rada Programowa, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do 31 lipca 2019 roku. Organizatorzy przewidują następujący czas na wystąpienia konferencyjne: referat – 20 minut, komunikat – 10 minut. Prezentacje prosimy zapisać w formacie Powerpoint (ppt 97-2013). Na czas trwania obrad zapewniamy komputery, rzutniki multimedialne. Program konferencji zostanie podany w osobnym komunikacie. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl/

 

Opłata za udział w konferencji:

250 złotych netto prelegenci, po decyzji Rady Programowej;

50 złotych netto uczestnicy konferencji

cena bez VAT dla opłacających udział w konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Opłata konferencyjna (od osoby) obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie i udział w imprezach towarzyszących.

 

Opłatę należy uiścić do 5 września br. na konto:

Santander Bank Polska S.A – 59 1090 1535 0000 0000 5301 9070

Prosimy o podanie w tytule przelewu dopisku „Winiarstwo lubuskie a media – perspektywa trzydziestolecia 1989-2019”.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie kwestionariusza deklaracji udziału i przesłanie jej do 10 lipca 2019 r., w przypadku prelegentów z krótkim abstraktem artykułu (do 1000 znaków) w języku polskim lub angielskim, za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej na adres:

dr Przemysław Bartkowiak – sekretarz konferencji

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra,

telefon: 68 45-32-618, 68 45-32-606, 68 45 32 638

e-mail: bartkowiakprzemyslaw@wp.pl


Organizatorzy przewidują publikację referatów w osobnym tomie oraz w „Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych” dlatego prosimy o dostarczenie tekstów planowanych wystąpień. Ostateczny termin nadsyłania materiałów do publikacji mija 30 stycznia 2020 r. Szczegółowa instrukcja wydawnicza zostanie zamieszczona na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl/.

 

Liczymy na Państwa udział w konferencji.

Z wyrazami szacunku

w imieniu Rady Programowej

dr Andrzej Buck

Dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze


Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1         Administratorem danych osobowych uczestnika jest  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra.

2.       Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 41140 00.

3.       Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit.. a Rozporządzenia,

 

 1. Odbiorcami danych osobowych uczestnika mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Dane pozyskiwane są od uczestnika.
 3. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
 4. Uczestnik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnik ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 6. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych danych osobowych, będzie brak możliwości uczestnictwa w konferencji organizowanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
 7. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

>> Zaproszenie (PDF)

>> Deklaracja udziału w konferencji naukowej i oświadczenia (.doc)

>> Deklaracja udziału w konferencji naukowej i oświadczenia (PDF)


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP