Polecamy
Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek 35,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

20 rocznica śmierci Janusza Kapuścika

Data dodania: 04.07.2019

20 rocznica śmierci Janusza Kapuścika

30 czerwca 2019 r. minęła 20 rocznica śmierci profesora Janusza Kapuścika (1932-1999), bibliotekoznawcy, bibliografa, dyrektora Biblioteki Akademii Medycznej w Warszawie i Głównej Biblioteki Lekarskiej.

W latach 1950-1953 studiował filologię polską na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia II stopnia kontynuował na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie bibliotekoznawstwa. Zakończył je w 1955 r. W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, a w 1985 stopień doktora habilitowanego.

Pracę zawodową (z nakazu pracy) rozpoczął w Wojskowym Instytucie Historycznym, w Zakładzie Informacji Naukowej. Przepracował tam 18 lat (1955-1973), awansując od asystenta do zastępcy kierownika. W latach 1973-1981 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie, zreformował sieć bibliotek zakładowych. Zainteresowany bibliografią doprowadził do wydawania Bibliografii publikacji pracowników naukowych Warszawskiej Akademii Medycznej. W 1981 r. został powołany przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisko dyrektora Głównej Biblioteki Lekarskiej, będącej biblioteką centralną w sieci bibliotek medycznych. Kierował nią do czerwca 1999 r. Rozbudował sieć terenową, zwiększając liczbę oddziałów Głównej Biblioteki Lekarskiej z 9 do 16, pozyskał dla potrzeb Biblioteki budynek dawnego Szpitala Ujazdowskiego, gdzie po jego adaptacji znalazły miejsce: Dział Zbiorów Specjalnych, magazyn zbiorów dawnych, czytelnia, sala wystawowa, doprowadził do nadania w 1988 r. Głównej Bibliotece Lekarskiej imienia prof. Stanisława Konopki, jej założyciela i pierwszego dyrektora.

Równolegle z pracą zawodową prowadził działalność dydaktyczną i naukową . W latach 1978-1981 wykładał w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Warszawie. Od 1986 r. związał się z Katedrą Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadził tam wykłady, konwersatoria, proseminaria i seminaria magisterskie; wypromował około stu magistrów, był też promotorem dwu rozpraw doktorskich.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji z zakresu bibliografii, bibliotekoznawstwa, edytorstwa naukowego, historii literatury i historii medycyny. Był redaktorem czasopism: ”Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej” (od 1983), „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” (od 1996), „Medycyna – Dydaktyka – Wychowanie” oraz redaktorem naukowym słownika biograficznego Współcześni uczeni polscy. Współpracował z redakcją Polskiego słownika biograficznego.

Wchodził w skład wielu rad naukowych i komitetów, m.in. Rady Systemu Naukowej Informacji Medycznej MEDINFORM (1981-1989), Rady Naukowo-Programowej CINTE (1982-1990), Państwowej Rady Bibliotecznej (1983-1989), Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji (1989-1991), Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (1987-1992), Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji Komitetu Badań Naukowych (przewodniczący od 1983), Towarzystwa Przyjaciół Książki, Kapituły Orderu Białego Kruka. Był członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

J.J.

 

Zob. też:

Tedeusiewicz Hanna: Kapuścik Janusz W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa 2000, s. 74-75

Dusińska Halina: Janusz Kapuścik (1932-1999) – dyrektor warszawskich bibliotek medycznych. W: Bibliotekarze bibliotek specjalnych, Warszawa 2007, s. 50-57 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 10)

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP