Polecamy
29,00 PLN

  Zapotrzebowanie na literaturę naukową i fachową w środowisku bibliologów i... więcej >

Kongres IAML 2019 w Krakowie rusza 14 lipca!

Data dodania: 12.07.2019

Kongres IAML 2019 w Krakowie rusza 14 lipca!

Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji (IAML) odbędzie się w dniach 14-19 lipca w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Kongresy IAML odbywają się regularnie każdego roku od daty utworzenia tej organizacji, tj. od 1949 r. W Polsce jest organizowany po raz trzeci. Gospodarzami poprzednich Kongresów były: Uniwersytet Warszawski (1966) i Biblioteka Narodowa w Warszawie (2005). W tym roku Uniwersytet Jagielloński i miasto Kraków przyciągające co roku miliony turystów będą gościć opiekunów zbiorów muzycznych i muzykologów z całego świata.

Współorganizatorem tegorocznego Kongresu jest Sekcja Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pełniąca także funkcję Polskiej Grupy Narodowej IAML, a głównym organizatorem Uniwersytet Jagielloński. Dowodem uznania dla działalności polskiego środowiska bibliotek muzycznych jest powierzenie funkcji prezydenta IAML Stanisławowi Hrabia, kierownikowi Biblioteki i Fonoteki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletniemu przewodniczącemu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.

Staraniem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP przygotowało dla uczestników Kongresu publikacje w języku angielskim:

Uczestnikom Kongresu organizatorzy oferują bogaty program sesji kongresowych, warsztatów oraz wydarzeń towarzyszących. Kongres będzie dobrą okazją do zapoznania gości z polską kulturą muzyczną, której będzie poświęconych kilka osobnych sesji Kongresu.

Atrakcją będą wieczorne koncerty organizowane w najpiękniejszych kościołach Krakowa, część z nich będzie prezentować muzykę polskich kompozytorów w ramach trwającego w tym czasie w Krakowie 15. Festiwalu Muzyki Polskiej.

 

 

W trakcie Kongresu w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej otwarta zostanie wystawa "Od teoretycznych traktatów do kompozytorskich arcydzieł – muzykalia w Bibliotece Jagiellońskiej na przestrzeni wieków", która potrwa od 12–26 lipca 2019 roku.

Na wystawie będzie można zobaczyć rzadko prezentowany publicznie wybór szczególnie cennych i interesujących rękopisów i druków muzycznych, przechowywanych w murach Biblioteki Jagiellońskiej. Muzykalia zostały zestawione i ukazane w taki sposób, by oddać w miarę możliwości chronologię gromadzenia i przyrastania kolekcji muzycznych oraz historyczne przemiany w profilu gromadzonych zbiorów. Starano się przede wszystkim pokazać specyfikę kolekcji muzykaliów, wynikającą z jednej strony ze ścisłego powiązania zbiorów Biblioteki z dydaktyczną i naukową działalnością Uniwersytetu, z drugiej strony z funkcjonowania Biblioteki Jagiellońskiej w świadomości Polaków, co najmniej od XIX wieku, jako bibliotheca patria – biblioteka ojczysta, mająca gromadzić skarby polskiej, narodowej kultury, z trzeciej zaś, z faktu, że przechowywane w niej muzykalia mają doniosłe znaczenie nie tylko dla lokalnej, ale również europejskiej i światowej kultury muzycznej.

 

Więcej o wystawie >>TU 

 

Kongres i imprezy towarzyszące dostarczą wszystkim niezapomnianych wrażeń. Niektóre sesje i imprezy będą dostępne on line poprzez live streamming. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony Kongresu.

>> Więcej o kongresie i programie


 
 

MS/sbp.pl
 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP