Polecamy
42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku - oferta pracy

Data dodania: 19.07.2019

Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku - oferta pracy


Prezydent Miasta Słupska ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.


I. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

Wymagania formalne:

 1. obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. co najmniej 5 - letni staż pracy;
 4. terminowe złożenie kompletu dokumentów.


Wymagania merytoryczne:

 1. znajomość aktów prawnych, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 2. znajomość specyfiki kulturalno-społecznej Słupska;
 3. doświadczenie w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej;
 4. znajomość metod zarządzania;
 5. znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków z programów dotacyjnych;
 6. umiejętność kierowania zespołem i kreowania właściwych stosunków międzyludzkich;
 7. kreatywność, komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok.6 albo przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. NIE OTWIERAĆ”  w terminie do dnia 30.08.2019 r.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Kultury pod nr tel. 59 84 88 254.

WSZYSTKIE, SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, OCZEKIWANYCH DOKUMENTÓW ORAZ DODATKOWE UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z KONKURSEM DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: bip.um.slupsk.pl

Zarządzenie numer 659/19
 


MS/sbp.pl
MM/Urząd Miejski w Słupsku


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP