Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

„Razem! Nie osobno! Biblioteki i kształcenie bibliotekarzy w kontekście Ustawy 2.0” - konferencja naukowa w Lublinie

Data dodania: 22.07.2019

„Razem! Nie osobno! Biblioteki i kształcenie bibliotekarzy w kontekście Ustawy 2.0” - konferencja naukowa w Lublinie

W Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie w dniu 27 czerwca 2019 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Razem! Nie osobno! Biblioteki i kształcenie bibliotekarzy w kontekście Ustawy 2.0” zorganizowana przez Akademickie Koło SBP w Lublinie, Sekcja Bibliotek Naukowych w Lublinie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie.

Spotkanie otworzyła prof. dr hab. Maria Juda z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (IINiB UMCS). 

Konferencja składała się z dwóch sesji. Pierwsza obejmowała 4 prezentacje:

  • Miejsce bibliologii i informatologii w systemie nauk społecznych – dr hab. Anita Has -Tokarz (IINiB UMCS)
  • Kształcenie bibliotekarzy - doświadczenia ośrodków krajowych w kontekście zmian - dr Renata Malesa (IINiB UMCS)
  • Ocena jakości działalności naukowej: publikacje w ustawie 2.0 - mgr Renata Birska (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)
  • Status bibliotekarza dyplomowanego po zmianach statutów uczelnianych - mgr Kinga Dobrowolska (Biblioteka Główna UMCS), mgr Ewa Matczuk (Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie)

Druga cześć konferencji była dyskusją panelową poświęconą tematom konferencji oraz kwestiom związanym ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich (celom i sposobom działania, tak jak widzą te kwestie członkowie i potencjalni członkowie SBP).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich bibliotek naukowych z Lublina. W konferencji brali też udział członkowie Zarządu Głównego SBP Joanna Chapska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie) oraz Joanna Potęga (Biblioteka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

---

EM


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP