Polecamy
25,00 PLN

Kolejny, szesnasty, tom serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”... więcej >

VII Sympozjum - Ludzie Książki Pomorza Zachodniego, Książnica Pomorska w Szczecinie 09.05.2019 - relacja

Data dodania: 24.07.2019

VII Sympozjum - Ludzie Książki Pomorza Zachodniego, Książnica Pomorska w Szczecinie 09.05.2019 - relacja

9 maja 2019, w trakcie Tygodnia Bibliotek, odbyło się VII Sympozjum "Ludzie książki Pomorza Zachodniego".

Uczestnicy spotkania zostali przywitani przez Cecylię Judek - inicjatorkę cyklu, Agnieszkę Borysowską - sekretarza naukowego Książnicy Pomorskiej i obecną koordynatorkę cyklu, a także przez Małgorzatę Bartosik - przewodniczącą Okręgu Zachodniopomorskiego SBP. W programie tegorocznego Sympozjum znalazło się siedem wystąpień.

Przedstawiono dwie sylwetki osób związanych z obiegiem książek w odległej przeszłości:
 
 • cenionego szczecińskiego wydawcy Franza Hessenlanda (1798-1866) – właściela istniejącej do dziś firmy F. Hessenland G.M.B.H. Buch und Kunstdruckerei Stettin, wywodzącej się z drukarni Georga Rhete założonej w 1577
 • Karla Kunze (1863-1927) - szczecińskiego bibliotekarza miejskiego w latach 1903-1907, odpowiedzialnego za zorganizowanie Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek) otwartej w 1905 
 
Większość referatów  dotyczyła  zachodniopomorskich bibliotekarzy. Było o ludziach z pasją realizowaną zarówno w bibliotecznym życiu zawodowym, jak i na emeryturze:
 
 • Stanisławie Krzywickim – wieloletnim dyrektorze Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (wcześniej WiMBP Szczecin) w latach 1974-2003, aktualnie m.in. Prezesie Szczecińskiego Towarzystwa Kultury; 
 • Kazimierze Fecak – pracującej nowogardzkiej MBP  w latach 1971-2016, po przejściu na emeryturę działającej  w Towarzystwie Miłośników Ziemi Nowogardzkiej, współtworzącej Izbę Pamięci Ziemi Nowogardzkiej oraz ,,Słownik Nowogardzian'', czy cykl spotkań z ,,Ocalić od zapomnienia'' o  mieszkańcach Nowogardu, za co ostatnio została nagrodzona „Laurem Cisowy 2017” w kategorii „działalność społeczna”. 
 
Zaprezentowano także sylwetki bibliotekarek-pionierek regionu Pomorza Zachodniego:
 
 • Zofii Bohuszewicz – m.in. organizatorkę Biblioteki Miejskiej w Koszalinie, prowadzącą „bibliotekę związkową” (robotniczych związków zawodowych), organizującą „poranki literackie dla robotników”, współtwórczynię Teatru Propozycji "Dialog" w Koszalinie, czyli istniejącego do dziś amatorskiego teatru poezji;
 • Ilony Korompay – pracującej w WiMMBP w Szczecinie (1959-1962) i Bibliotece Politechniki Szczecińskiej (1962-1978).
   
Ich fascynujące i przejmujące wojenne i powojenne losy to materiał na dobrą powieść lub frapujący  film. W nurt przejmujących historii życiowych wpisało się również osobiste wspomnienie o 
 
 • Wiesławie Grzelak (1948-2015) – bibliotekarce z Cerkwicy, która wprowadzała dzieci pegeerowskiej wsi w świat magii książek, rozbudzała potrzebę poszerzania wiedzy i uczestnictwa w kulturze.  
 
Sympozjum zakończył referat o:
 
 • Robercie Ryssie – autorze, wydawcy i ważnym animatorze życia społeczno-kulturalnego Chojny i jej okolic, inicjatorze i współzałożycielu Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego "Terra Incognita", misyjnie zajmującym się „problemem pogranicza” od strony historycznej i  tożsamościowej. 
 
Familijna atmosfera spotkania sprzyjała zadawanym „na gorąco” pytaniom i uzupełnieniom do wystąpień płynącym od słuchaczy. To składa się na wyjątkowość tego Sympozjum, zapewne docenioną również przez takich wyjątkowych gości, jak członkowie rodzin bohaterów wystąpień, czy bohaterowie wystąpień we własnej osobie – w tym roku był to  m.in. Marek Bohuszewicz – syn Zofii Bohuszewicz oraz Kazimiera Fecak. Jedną z licznych refleksji posesyjnych jest zainteresowanie kronikami bibliotek jak cennym źródłem informacji o działalności nie tylko bibliotek i bibliotekarzy, ale także społeczności skupionej wokół nich.
 
Sympozja "Ludzie książki Pomorza Zachodniego" zainicjowane i organizowane przez Okręg Zachodniopomorski SBP we współpracy z Książnicą Pomorską w Szczecinie odbywają się od 2013 roku w maju podczas obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

W swym zamyśle poświęcone są upamiętnieniu wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, antykwariuszy, bibliofilów, archiwistów, ilustratorów, konserwatorów książek; osób uczestniczących w produkcji, obrocie i upowszechnianiu książek oraz w działaniach promujących czytelnictwo i rozwój bibliotek na Pomorzu Zachodnim. Przygotowane do druku teksty wygłoszonych referatów i komunikatów systematycznie publikowane są  na łamach kwartalnika „Bibliotekarz Zachodniopomorski”. Podczas siedmiu edycji w latach 2013-2019 zgłoszono 64 referatów i komunikatów. Edycje:
 
 • I - 14.05.2013,
 • II - 14.05.2014,
 • III - 14.05.2015,
 • IV - 12.05.2016,
 • V  - 15.05.2017,
 • VI -15.05.2018,
 • VII - 09.05.2019. 

VII Sympozjum - Ludzie Książki Pomorza Zachodniego 2019

Tydzień Bibliotek 2019, hasło: #biblioteka
Książnica Pomorska w Szczecinie, 09.05.2019
 
Referaty:

 1. Ewa Pierzchała / Książnica Pomorska w Szczecinie: Szczeciński wydawca Franz Hessenland (1798-1866) i jego dzieła.
 2. Izabela Strzelecka / Książnica Pomorska w Szczecinie: Karl Kunze – szczeciński bibliotekarz miejski oraz dyrektor Królewskiej i Prowincjonalnej Biblioteki w Hanowerze.
 3. Grzegorz Piskorz / Książnica Pomorska w Szczecinie: „Zawsze wybieram pozytywizm” – krótka opowieść o Stanisławie Krzywickim, wieloletnim dyrektorze Książnicy Pomorskiej.
 4. Beata Kowalczyk / Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie: Kazimiera Fecak - bibliotekarka, która miała szczęście robić to, co kocha.
 5. Leszek Laskowski / Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela: Sylwetka bibliotekarki Zofii Bohuszewicz.
 6. Cecylia Judek / Książnica Pomorska w Szczecinie: Przyjaciółki z Biblioteki Politechniki Szczecińskiej: Mieczysława Siemina i Ilona Korompay. Cz. 1: Ilona Korompay (1918-2010).
 7. Sylwia Wesołowska / Książnica Pomorska w Szczecinie: Wiesława Grzelak (1948-2015) - historia porzuconej dziewczynki.
 8. Michał Gierke / Książnica Pomorska w Szczecinie: Robert Ryss – wydawca „Gazety Chojeńskiej”.
  

 
Organizatorzy:  Książnica Pomorska w Szczecinie & Okręg Zachodniopomorski SBP.

 

MS/sbp.pl
Źródło: MK/Okrąg Zachodniopomorskiego SBP
Relacje fotograficzne:
Oprac.: MarKu
Fot.: Jan Surudo, Franciszek Karolewicz. 
 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP