Polecamy
Paulina Motylińska 28,00 PLN 35,00 PLN

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana... więcej >

Co znajdziemy w nowym numerze "Przeglądu bibliotecznego"?

Data dodania: 25.07.2019

Co znajdziemy w nowym numerze

Czym mogą stać się biblioteki we współczesnym świecie, jak funkcjonują w nowej rzeczywistości czytelnicy i jakie są dobre wzorce promowania czytelnictwa?Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy w najnowszym numerze "Przeglądu bibliotecznego".

W artykule prof. dr hab Grzegorza Niecia na temat historii ustawy o bibliotekach publicznych z 1918 roku w Czechach pada ciekawe pytanie. Czechy to kraj o ugruntowanym i wysokim poziomie czytelnictwa - czy wpływ na te imponujące wyniki miała właśnie sprawnie działająca sieć bibliotek? 

Dr Magdalena Wójcik przedstawia tekst o problematyce wykorzystania gier w bibliotekach nie tylko w celach promocji i działań PR, ale też w innych obszarach działalności bibliotek oraz dla optymalizowania procesów wewnętrznych.
 
Weronika Kortas zwraca natomiast uwagę na ciekawą kwestię funkcjonowania polskich grup czytelniczych w serwisie Facebook w aspekcie zjawiska czytania społecznościowego, tzw. "social reading", gdy większe grupy czytelnicze są zaangażowanie w czytanie danego tekstu. Autorka zastanawia się, czy rzeczywiście aktywizuje to użytkowników mediów społecznościowych do dyskusji online na temat książek?
 
 
 
Warto również zwrócić uwagę na interesujące spojrzenie z zagranicy - Nikołaj Zubkow z Działu Naukowo-Badawczego Biblioteki Literatury Zagranicznej im. M.Rudomino w Moskwie podejmuje próbę rozgraniczenia pomiędzy biblioteką tradycyjną a wirtualną, wykazując zalety bibliotek tradycyjnych i ich szansy na stawanie się ośrodkami kultury książki.
 
W numerze znajdziemy również sprawozdania, m.in. z V Międzynarodowej Konferencji Kultura czytelnicza młodego pokolenia, która odbyła się w Łodzi w dniach 24-25 września 2018 r.,  recenzje i przeglądy piśmiennictwa, m.in. przegląd lektur zagranicznych z zakresu wiedzy o bibliotekarstwie, a także komunikaty i noty wspomnieniowe.
 
ZAPRASZAMY DO LEKTURY
 
Przegląd biblioteczny 2/2019 można zamówić  >>TU
 

 
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY
 • Grzegorz Nieć: Książka – Naród – Państwo. Czechosłowacka ustawa o bibliotekach publicznych z 1919 roku
 • Magdalena Wójcik: Obszary i warianty wykorzystania gier w działalności bibliotecznej
 
Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH
 • Natalia Białka: Obecność przedstawicieli polskiej informatologii i bibliologii w serwisach społecznościowych dla naukowców Academia.edu i Researchgate
 • Weronika Kortas: Członkowie polskich grup w serwisie Facebook a zjawisko czytania społecznościowego
 
Z ZAGRANICY
 • Nikołaj Zubkov: Specyfika biblioteki i jej możliwe zadania
 
SPRAWOZDANIA
 • „Kultura czytelnicza młodego pokolenia”. V Międzynarodowa Konferencja (Łódź, 24-25 września 2018 r.) (Agata Walczak-Niewiadomska)
 • „Badania publiczności w instytucjach kultury”. Ogólnopolska konferencja naukowa. (Kraków, 11-12 kwietnia 2019 r.) (Magdalena Paul)
 
RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA
 • Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)
 • Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)
 
Z ŻYCIA SBP
 
KRONIKA ŻYCIA NAUKOWEGO 2018 (oprac. Dorota Grabowska)
 
KOMUNIKATY
 • Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2018 (Jadwiga Sadowska)
 • VI edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej 2018/2019 (Dorota Tarnowska)
 
WSPOMNIENIA
 • Halina Molin (1947-2018) – dama polskiego i czeskiego bibliotekarstwa (Zdzisław Gębołyś)
 
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
 

 


MNS/sbp.pl

Materiały: Przegląd biblioteczny, Wydawnictwo SBP


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP