Polecamy

BP w Dzielnicy Praga-Południe - nabór na stanowisko bibliotekarskie

Data dodania: 25.07.2019

BP w Dzielnicy Praga-Południe - nabór na stanowisko bibliotekarskie

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko bibliotekarskie do Wypożyczalni Zbiorów Obcojęzycznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane osoby z kierunków filologicznych oraz kulturoznawstwa, mile widziane wykształcenie bibliotekoznawcze,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego będzie dodatkowym atutem,
 • ogólna wiedza z zakresu literatury,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej,
 • zdolności animacyjne,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office (w tym biegle Word) oraz programów graficznych (podstawowych),
 • umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej,
 • umiejętność pracy z czytelnikiem, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, zaangażowanie,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, elastyczność w godzinach pracy (system pracy dwuzmianowej),
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymiar zatrudnienia i umowa:

 • etat,
 • umowa o pracę,
 • praca w systemie dwuzmianowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa użytkowników biblioteki w zakresie informowania oraz udostępniania zbiorów obcojęzycznych,
 • organizacja form pracy z czytelnikiem mających na celu popularyzowanie książki oraz czytelnictwa,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami,
 • współudział w organizowaniu działalności edukacyjno-kulturalnej (prowadzenie i organizowanie lekcji bibliotecznych, warsztatów, spotkań, dni książki i kultury różnych krajów itp.),
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia i doświadczenia zawodowego, dodatek stażowy jest naliczany powyżej 5 lat pracy, premia indywidualna (motywacyjna) przyznawana jest po przepracowaniu trzech miesięcy w Bibliotece.

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2019 r.

Termin i sposób składania dokumentów:

CV i list motywacyjny należy przesłać do 31.08.2019 r., na adres e-mail: rekrutacja@bppragapd.pl. z dopiskiem OFERTA PRACY – WZO. Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią przedstawione wymagania. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV i liście motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5, 03-982 Warszawa, e-mail: biblioteka@bppragapd.pl, nr telefonu: 22 671-04-51, 22 671-05-11.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@bppragapd.pl.

Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem postępowania. Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.


SA/Wypożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych, Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP