Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Plany wydawnicze SBP na III kwartał 2019

Data dodania: 30.07.2019

Plany wydawnicze SBP na III kwartał 2019

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP jest największą oficyną środowiska bibliotekarskiego w Polsce, której tradycje wydawnicze liczą ponad 100 lat.

Publikujemy monografie naukowe, recenzowane prace zbiorowe, słowniki, prace o charakterze podręcznikowym i popularno-naukowym, poradniki, materiały instrukcyjno-metodyczne oraz czasopisma naukowe i fachowe z zakresu bibliologii, szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, edytorstwa, księgarstwa, literatury dziecięcej i młodzieżowej – służące badaniom naukowym, kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy, popularyzacji zagadnień związanych z bibliotekoznawstwem, informacją naukową i komunikacją społeczną.

Autorami monografii, publikacji zbiorowych oraz czasopism są pracownicy naukowi uczelni, specjaliści z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz dziedzin pokrewnych, a także bibliotekarze-praktycy.

Większość monografii, prac zbiorowych, poradników wydajemy w seriach wydawniczych.

Oto nasze zapowiedzi na kolejne miesiące.  
 

Plany Wydawnicze na III kwartał 2019

 

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA
  1. Rafał Werszler – "Wyposażenie i aranżacja bibliotek na Śląsku w świetle ich funkcji (do końca XIX wieku)" 
  2. Wiesław Babik – "Zarządzanie informacją" 
 
PROPOZYCJE I MATERIAŁY
  1. praca zbiorowa – "Miejsce spotkań. Biblioteki jako przestrzeń społeczna"
  2. Tomasz Książek – "Bańka filtrująca i błąd konfirmacji w świadomości użytkownika Internetu". Nagroda Młodych
  3. Jakub Maciej Łubocki – "Propedeutyka języków deskryptorowych"
 
SERIA HISTORYCZNA
  1. Hanna Łaskarzewska – "Wielcy nieobecni. Pierwsze generacje liderów SBP"
  2. Andrzej Buck – "Czasopiśmiennictwo młodoliterackie"
  3. Tomasz Kędziora – "Bibliografia pedagogiczna w Polsce" 

POZA SERIAMI
  1. opr. Anna Grzecznowska, Marzena Przybysz – "Kronika SBP. Suplement" 

 
MS/sbp.pl
Źródło: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP