Polecamy
24,00 PLN 30,00 PLN

W ostatnich latach tematyka marketingu i zarządzania stała się jednym z najbardziej dynamicznie... więcej >

BP w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - nabór na stanowisko bibliotekarskie

Data dodania: 05.08.2019

BP w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy - nabór na stanowisko bibliotekarskie

Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko bibliotekarskie. CV i list motywacyjny należy przesłać do 31.08.2019 r., na adres e-mail: sekretariat@ursynoteka.pl.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze, humanistyczne, preferowane osoby z kierunków filologicznych oraz kulturoznawstwa,
 • ogólna wiedza z zakresu literatury,
 • predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office,
 • umiejętność pracy z czytelnikiem, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, elastyczność w godzinach pracy (system pracy dwuzmianowej).

Wymiar zatrudnienia i umowa:

 • etat,
 • umowa o pracę,
 • praca w systemie dwuzmianowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa użytkowników biblioteki,
 • organizacja różnych form pracy z czytelnikiem,
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin rozpoczęcia pracy: 1 września 2019 r.

Termin i sposób składania dokumentów:

CV i list motywacyjny należy przesłać do 31.08.2019 r., na adres e-mail: sekretariat@ursynoteka.pl. Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią przedstawione wymagania. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV i liście motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. Braci Wagów 1, 02-791 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Wasilkowskiego 6, 02-776 Warszawa; e-mail: sekretariat@ursynoteka.pl, nr telefonu: 22 648-67-76.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@ursynoteka.pl.

Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem postępowania. Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

AM/BP w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy


JF/sbp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP