Polecamy
37,00 PLN

Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji... więcej >

Warsztaty "Archiwistyka cyfrowa – trwała ochrona dziedzictwa publicznego i osobistego", 17 września 2019 r., Warszawa

Data dodania: 07.08.2019

Warsztaty

Zapraszamy archiwistów, bibliotekarzy, muzealników, jak i osoby prywatne do udziału w szkoleniu "Archiwistyka cyfrowa – trwała ochrona dziedzictwa publicznego i osobistego", które odbędzie się 17 września w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie (ul. Gocławska 4)

Warsztaty stanowić będą doskonałą okazję do poznania stosowanych i rekomendowanych form pracy w zakresie ochrony zasobów cyfrowych. Poprowadzi je Aneta Januszko-Szakiel – doktor nauk humanistycznych. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się zagadnieniami długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych, audytu i certyfikacji wiarygodnych archiwów cyfrowych, organizacją systemów składowania i zarządzania danych badawczych (digital curation) oraz metodami wyszukiwania i analizowania informacji.

W programie szkolenia m.in.:

  • Organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne zagadnienia długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych;
  • Model OAIS – standard w zakresie zarządzania zasobami cyfrowymi w długim czasie;
  • Wiarygodne archiwa cyfrowe – kryteria oceny i certyfikacji cyfrowych kolekcji;
  • Zarządzanie zasobami cyfrowymi instytucji nauki i kultury – przykłady inicjatyw krajowych i zagranicznych;
  • Zarządzanie osobistymi zasobami cyfrowymi (Personal Digital Archiv) 
  • Repozytoria/archiwa cyfrowe w sektorze biznesu

>> Program

>> Zapisy

>> Dojazd


JF/sbp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP