Polecamy
31,00 PLN 39,00 PLN

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza... więcej >

Biblioteka Społecznej Akademii Nauk Filia w Warszawie - oferta pracy dla bibliotekarza

Data dodania: 07.08.2019

Biblioteka Społecznej Akademii Nauk Filia w Warszawie - oferta pracy dla bibliotekarza
 
Biblioteka Społecznej Akademii Nauk Filia w Warszawie prowadzi nabór na stanowisko bibliotekarskie.
  
 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (minimum licencjat),
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów MS Office,
 • umiejętność pracy z czytelnikiem, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • język angielski.

Wymiar zatrudnienia i umowa:
 • etat,
 • umowa o pracę,
 • praca w systemie jednozmianowym.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • obsługa użytkowników biblioteki,
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 • inne prace związane z działalnością biblioteki.

Termin rozpoczęcia pracy:
1 października 2019 r.
 
Termin i sposób składania dokumentów: CV należy przesłać do 31.08.2019 r., na adres e-mail: ksieminska@san.edu.pl
 
Biblioteka telefonicznie lub pocztą elektroniczną zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełnią przedstawione wymagania. 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV,  do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Społecznej Akademii Nauk Filia w Warszawie. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.
 
CV należy przesłać do 31.08.2019 r., na adres e-mail: ksieminska@san.edu.pl

MS/sbp.pl
KS/Społeczna Akademia Nauk
 
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP