Polecamy
Dorota Siwecka 48,00 PLN

Publikacja dostępna także w IBUK oraz IBUK Libra Niniejsza książka stanowi analizę zaleceń i... więcej >

100 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej

Data dodania: 15.08.2019

100 lat Centralnej Biblioteki Wojskowej

Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie od 100 lat gromadzi, zabezpiecza, udostępnia i promuje publicystyczny dorobek Wojska Polskiego oraz osób i instytucji działających na rzecz wojskowości, stanowiąc ważne centrum edukacji pro-obronnej, historycznej i patriotyczno-społecznej oraz niezastąpiony ośrodek informacji naukowej w dziedzinie wojskowości.

Centralna Biblioteka Wojskowa powstała 13 czerwca 1919 r. na wniosek Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego i Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych nr 2213.

Obecnie jej zbiory liczą ponad 750 tysięcy jednostek bibliotecznych i sukcesywnie się powiększają.

Zbiory i oferta CBW są dostępne dla wszystkich. Czytelnikami Centralnej Biblioteki Wojskowej mogą zostać także osoby cywilne.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną, bibliograficzną, wydawniczą i edukacyjną, promuje i popularyzuje wiedzę o wojskowości i dziejach oręża polskiego m.in. przez organizację wystaw, tworzenie historycznych filmów dokumentalnych przy współpracy z TVP, organizowanie koncertów patriotycznych i udział wraz ze stoiskiem informacyjnym podczas imprez masowych organizowanych przy okazji różnych świąt i wydarzeń.

Od 2012 r. CBW prowadzi Wojskową Bibliotekę Cyfrową "Zbrojownia" - udostępniającą elektroniczne wersje publikacji z zakresu historii Polski, polskiej wojskowości i Wojska Polskiego ze zbiorów Biblioteki.

W CBW funkcjonuje także Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO zapewniające, jako jedyne w Polsce, dostęp do jawnych raportów naukowych i technicznych Organizacji Nauki i Techniki Traktatu Północnoatlantyckiego.

W obecnej siedzibie, przy ul. Ostrobramskiej 109, Biblioteka mieści się od 1992 r. W ostatnim czasie budynek przeszedł generalny remont i kompleksową modernizację.

Zapraszamy do korzystania z zasobów i bogatej oferty Centralnej Biblioteki Wojskowej.

>> Czytaj więcej o CBW


JF/sbp.pl

Foto: CBW


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP