Polecamy
29,00 PLN

Biblioteka to dzisiaj instytucja wielowymiarowa. Z jednej strony, jak od wieków, gromadzi i... więcej >

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - oferta pracy dla Bibliotekarza

Data dodania: 21.08.2019

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - oferta pracy dla Bibliotekarza

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzi nabór na stanowisko bibliotekarskie do Wypożyczalni nr 17, przy Al. Jerozolimskich 200 w Warszawie.

 

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie humanistyczne;
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej oraz znajomość literatury dziecięcej i młodzieżowej z nastawieniem na nowości wydawnicze;
 • umiejętność pracy z młodzieżą (przygotowywanie oferty zajęć dla młodzieży uwzględniającej ich zainteresowania i potrzeby oraz zdolności animacyjne);
 • zdolności interpersonalne: komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów (szczególnie z  młodzieżą);
 • umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (prowadznie konwersacji);
 • znajomość pakietu Office, przeglądarek internetowych, wskazana znajomość obsługi programów bibliotecznych, szczególnie systemu Aleph;
 • znajomość gier planszowych będzie dodatkowym atutem. 

Wymiar zatrudnienia i umowa:
 • 1 etat,
 • umowa na okres próbny 3 miesiące, następna umowa na okres roku, trzecia umowa na czas nieokreślony, 
 • praca w systemie dwuzmianowym, również w soboty.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • obsługa użytkowników biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, informowania o nich, udostępniania zbiorów elektronicznych dostępnych w Internecie oraz wykonywania odbitek ksero;
 • praca z młodzieżą – przygotowywanie i/lub prowadzenie zajęć, inicjowanie zajęć oraz tworzenie przestrzeni do podejmowania inicjatyw w bibliotece;
 • przygotowywanie i organizowanie wydarzeń promujących kulturę literacką oraz aktywizujących społeczność lokalną wokół książki (zwłaszcza wśród młodzieży);
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej oraz ewidencji zbiorów;
 • współpraca z włochowskimi instytucjami kultury i edukacji. 
 • inne prace związane z działalnością biblioteki.

Wynagrodzenie: jest uzależnione od wykształcenia i doświadczenia zawodowego, podstawa wynagrodzenia wynosi od 2400 do 3200 zł w wymiarze pełnego etatu, dodatek stażowy powyżej 5 lat pracy, premia.

Termin i sposób składania dokumentów:
 • CV i list motywacyjny należy przesłać do 06.09.2019, na adres: administracja@bpwlochy.waw.pl lub Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. Cienista 20 lok. 19, 02-439 Warszawa.
 • Biblioteka telefonicznie lub e-mailem zaprosi na rozmowę wybranych kandydatów, którzy spełniają postawione wymagania. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. przygotowania i organizacji zajęć dla młodzieży oraz szeroko pojętej kultury literackiej.  

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli do CV lub listu motywacyjnego:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w nadesłanym CV i liście motywacyjnym, do celów postępowania rekrutacyjnego w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, ul. ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa, e-mail: administracja@bpwlochy.waw.pl , telefon: 22 863-23-97, 863-61-73. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@bpwlochy.waw.pl.
Dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody jest możliwe w dowolnym momencie, ale nie wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody może być złożone pisemnie lub pocztą elektroniczną.
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane w celu udokumentowania przebiegu postępowania na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przebiegiem postępowania. Dane będą przechowywane do końca okresu przedawnienia takich roszczeń.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.
 

MS/sbp.pl
Źródło: KW/Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP