Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

20 rocznica śmierci Stefana Gniazdowskiego

Data dodania: 12.09.2019

20 rocznica śmierci Stefana Gniazdowskiego

12 września 2019 r. minęła 20 rocznica śmierci Stefana Gniazdowskiego (1908-1999), magistra inżyniera, dyrektora Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej (PW), wybitnego specjalisty w zakresie informacji naukowo-technicznej.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym PW Stefan Gniazdowski zdobywał doświadczenie praktyczne pracując w różnych przedsiębiorstwach m.in. związanych z energetyką, aparaturą elektryczną, sieciami elektrycznymi. W 1952 r. został kierownikiem Ośrodka Dokumentacji i Biblioteki w Instytucie Elektrotechniki PW. W latach 1958-1971 był dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, która mimo, że z założenia była warsztatem naukowym dla studentów i pracowników największej uczelni technicznej w Polsce, miała wyjątkowo niekorzystne warunki lokalowe. Usilne starania o zapewnienie użytkownikom i pracownikom Biblioteki niezbędnych pomieszczeń tylko częściowo poprawiły sytuację. Dyrektor przeprowadził zmianę struktury, powiększając liczbę oddziałów i sekcji, przyjął nowych pracowników, posiadających kwalifikacje dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników i rozwoju informacji naukowo-technicznej. Stworzył Oddział Informacji Naukowej dokładając starań, aby powiększyć dostęp do wydawnictw bibliograficzno-informacyjnych oraz literatury światowej, a zwłaszcza czasopism naukowo-technicznych.

Jako specjalista z zakresu informacji naukowo-technicznej był autorem ok.600 analiz dokumentacyjnych i współautorem weryfikacji terminologicznej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (dział Elektrotechnika). Tej tematyce poświęcił również wykłady na kursach dla dokumentalistów. Na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadził wykłady z zakresu dokumentacji i informacji naukowej dla pracowników szkół wyższych oraz był autorem projektu zarządzenia w sprawie zasad działania oddziałów informacji naukowej w tych bibliotekach. Działał aktywnie w wielu radach i komisjach. Był członkiem Rady Naukowej CIDNT, Stołecznym Komitecie Upowszechniania Książki Technicznej, Komisji Budownictwa i Wyposażenia Bibliotek, Komisji ds. Bibliotek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącym Podkomisji ds. Informacji Naukowej, członkiem Komisji ds. Informacji Technicznej i Ekonomicznej w Komitecie Techniki, Zespołów do Spraw Szkolenia i do Spraw Organizacji Informacji Naukowej w ODiNPAN.

E.D.

Zob. też:
Dudzińska Elżbieta: Stefan Gniazdowski (1908-1999) – dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. W: Bibliotekarze bibliotek specjalnych. Warszawa : SBP, 2007, s. 21-26 (Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; t. 10)
Rzeszut Halina: Zarys historii Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w latach 1944-1974. Warszawa 2008
Marszałł Ewa: Dokumentacja dotycząca pracy i życia Stefana Gniazdowskiego ─ materiał w posiadaniu rodziny.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP