Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Konferencja naukowa „Biblioteka dla dydaktyki III”, 26 września 2019 r., Chorzów

Data dodania: 12.09.2019

Konferencja naukowa „Biblioteka dla dydaktyki III”, 26 września 2019 r., Chorzów

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, Filia w Zabrzu oraz Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Zarządzie Okręgu w Katowicach mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji „Biblioteka dla dydaktyki III”, która odbędzie się 26 września 2019 roku w gmachu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, przy ulicy Sportowej 29 w ramach XLIV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy ZO w Katowicach.

Obrady będą poświęcone zagadnieniom dydaktyki we współczesnej bibliotece, rozpatrywanym zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Wzorem lat ubiegłych liczymy na interesującą wymianę poglądów i dobrych praktyk pomiędzy pracownikami bibliotek akademickich, pedagogicznych, szkolnych i publicznych oraz naukowcami – teoretykami bibliotekoznawstwa i informatologii.

Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty:

  • prof. UP, dr hab. Hanna Batorowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Kultura bezpieczeństwa informacyjnego;
  • dr Anna Seweryn (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Media społecznościowe w relacjach bibliotek akademickich z użytkownikami;
  • dr Anna Matysek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Zasoby i narzędzia internetowe w pracy bibliotekarza;
  • dr Marlena Gęborska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – „Be blended”, czyli dekalog edukacji internetowej w praktyce;
  • dr Karin Wawrzynek (Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie) – Biblioteka a społeczność regionalna. Cel i znaczenie słowników regionalnych na przykładzie elektronicznego Jaworznickiego Słownika Biograficznego;
  • mgr Anna Kubica (Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach) – Eduś i GEOHIST jako wsparcie w realizacji tematów regionalnych;
  • mgr Justyna Konieczny (Miejsca Biblioteka Publiczna w Zabrzu) – Wsparcie dydaktyczne dla nauczycieli na przykładzie współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu z placówkami oświatowymi;
  • mgr Katarzyna Czapla-Durska (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach) – Czy sztuka jest nudna? Jak sprawić by uczeń odłożył komórkę i użył komórek.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie konferencji.

Zainteresowanych udziałem w XLIV Forum prosimy o wypełnienie formularza uczestnictwa do dnia 25 września 2019 r.

 

Patronat nad wydarzeniem sprawują: „Bibliotheca Nostra. Śląski kwartalnik naukowy”, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, portal EBIB, portal sbp.pl, Sekcja Bibliotek Naukowych, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach. 


JF/sbp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP