Polecamy
Marcin Blicharski 20,00 PLN 25,00 PLN

Książka zachęca bibliotekarzy do organizowania kursów komputerowych dla seniorów, a tych którzy... więcej >

Spotkanie Zarządu Głównego SBP ze strukturami terenowymi

Data dodania: 02.10.2019

Spotkanie Zarządu Głównego SBP ze strukturami terenowymi

W dniach 24-25 września 2019 r. w siedzibie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Głównego SBP z przewodniczącymi okręgów. W pierwszej części spotkania omówiono stan realizacji programu Stowarzyszenia w połowie kadencji 2017-2021 (wystąpienie J. Pasztaleniec-Jarzyńskiej), wniosków Krajowego Zjazdu Delegatów 2017 (B. Budyńska) oraz działalność sekcji, komisji i zespołów problemowych (M. Przybysz), a także działalność wydawniczą (M. Lach). Następnie przedstawiciele okręgów zaprezentowali najciekawsze inicjatywy lokalne zrealizowane w ostatnich dwóch latach, we współpracy z bibliotekami i samorządami, podzielili się swoimi doświadczeniami w działalności stowarzyszeniowej oraz sformułowali uwagi i zagrożenia dot. jej rozwoju.

Wspólnie zastanawiano się nad: kierunkami zmian, rolą Stowarzyszenia w zmieniających się warunkach działalności bibliotekarzy i bibliotek, większą aktywizacją młodych, doskonaleniem zawodowym bibliotekarzy itp. W drugiej części spotkania tematem dominującym były finanse SBP, w tym wysokość składek członkowskich oraz zasady ich dystrybucji. Przyjęto dokument porządkujący te kwestie.

Redakcja


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP