Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by przede... więcej >

Konferencja „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych”, 4 grudnia 2019 r., Katowice

Data dodania: 02.10.2019

Konferencja „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych”, 4 grudnia 2019 r., Katowice

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji „Wzory osobowe i wzorce współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych”, która odbędzie się w dniu 4 grudnia 2019 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach przy ul. Bankowej 11a.

Organizatorami są: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

Patronat nad wydarzeniem sprawuje Sekcja Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych SBP przy Zarządzie Okręgu w Katowicach.

Czasopismo „Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy” oraz portal sbp.pl objęły konferencję patronatem medialnym.

Celem planowanej konferencji jest refleksja nad wzorami osobowymi i wzorcami współczesnych wykonawców zawodów bibliotekarza, brokera informacji, architekta informacji i przedstawicieli pokrewnych specjalności. Szczególnie ważnym celem konferencji będzie wykazanie, jak na przestrzeni lat zmieniały się wzory osobowe postaci bibliotekarza oraz wzorce postulatywne i literackie wykonawcy zawodów bibliotekarskich i informacyjnych.

Zapraszamy badaczy do wygłaszania referatów dotyczących zagadnień zaproponowanych przez prof. nadzw. dr hab. Stanisławę Kurek-Kokocińską, inicjatorkę konferencji:

Istnienie wzorów osobowych bibliotekarza i pracownika informacji:

 • ustalenie, czy środowisko zawodowe ma udział w wyznaczeniu (kreowaniu) i krzewieniu wzorów osobowych autentycznych bibliotekarzy;
 • czy wykonawcy zawodu brali za wzór postaci godne naśladowania spośród przedstawicieli swojego środowiska;
 • czy dawniejsze i nieodległe w czasie bibliotekarskie wzory osobowe mają wpływ na życie i postawy zawodowe współcześnie;
 • jaki jest zasięg oddziaływania realnych bibliotekarskich wzorów osobowych;
 • jakie wartości postaci uznane za wzory osobowe wniosły w tożsamość grupy zawodowej.

Aprobata lub kwestionowanie istnienia wzorów osobowych bibliotekarza:

 • szukanie odpowiedzi na pytanie, czy w kształtowaniu samoświadomości zawodowej występowało i nadal występuje ciążenie ku byciu autorytetem dla siebie;
 • rozpoznanie uwarunkowań tego typu postaw w zawodzie z tradycją historyczną.

Postulatywne wzorce bibliotekarza i innych pracowników sektora informacji:

 • geneza różnego rodzaju dokumentów opisujących wzorzec;
 • charakterystyka i analiza porównawcza ustaleń powstałych w różnym czasie.

Wzorce literackie:

 • ustalenie i charakterystyka postaci prezentujących wzorzec bibliotekarza w literaturze polskiej i światowej różnych epok;
 • analiza wzorca literackiego w odniesieniu do świata realnego.

Zgłoszenia uczestnictwa biernego prosimy przesyłać do 15 października br. na adres: bibliotekarstwo.konferencja2019@gmail.com

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa są dostępne na stronie WWW konferencji:

https://www.bibliotekarstwo.konferencja2019.us.edu.pl/info/

Informujemy, że planowane jest wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych.

Rada naukowa:

dr hab. Agnieszka Gołda
prof. dr hab. Jadwiga Konieczna
prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska
prof. dr hab. Dariusz Pawelec
prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata
dr hab. Anna Tokarska
dr hab. Jacek Tomaszczyk
prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

Sekretarz konferencji:

dr Marlena Gęborska


JF/sbp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP