Polecamy
Grażyna Lewandowicz-Nosal 29,00 PLN

  Niniejsza książka, już jedenasta z serii „Biblioteka – Dzieci –... więcej >

„Bańka filtrująca i błąd konfirmacji w świadomości użytkownika Internetu" - wkrótce w sprzedaży!

Data dodania: 09.10.2019

„Bańka filtrująca i błąd konfirmacji w świadomości użytkownika Internetu

„Bańka filtrująca i błąd konfirmacji w świadomości użytkownika Internetu" Tomasza Książka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to praca magisterska, która zwyciężyła w tegorocznym konkursie "Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej".

Głównym celem konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz kierunków pokrewnych a także inspirowanie środowiska do podejmowania problematyki współczesnego bibliotekarstwa polskiego.

Nagrodą w konkursie jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym SBP.

Praca Tomasza Książka, napisana pod kierunkiem promotora - Pani prof. Małgorzaty Kowalskiej-Chrzanowskiej już wkrótce ukaże się nakładem Wydawnictwa w serii "Propozycje i materiały".

>> Zobacz w sklepie SBP <<


Spis treści:

Wstęp Rozdział 1. Internet i jego użytkownicy
1.1. Narodziny sieci komputerowej
1.2. Rozrost sieci
1.3. Komercja
1.4. Internet w Polsce
1.5. Web 2.0 i zagrożenia
Rozdział 2. Niebezpieczeństwa Internetu a kompetencje cyfrowe
2.1. Wybrane zagrożenia korzystania z sieci
2.1.1. Bańka filtrująca
2.1.2. Błąd konfirmacji
2.1.3. Przeładowanie informacją (information overload)
2.2. Kompetencje cyfrowe
2.2.1. Przetwarzanie informacji
2.2.2. Komunikacja
2.2.3. Tworzenie treści
2.2.4. Rozwiązywanie problemów
2.2.5. Bezpieczeństwo
Rozdział 3. Świadomość użytkowników Internetu w zakresie występowania zjawisk bańki filtrującej oraz błędu konfirmacji – założenia metodologiczne autorskich badań ankietowych
3.1. Problematyka badawcza i struktura kwestionariusza ankietowego
3.2. Charakterystyka grupy badawczej
3.3. Problem reprezentatywności danych pochodzących z ankiet i ich weryfikacja
3.4. Narzędzia badawcze
Rozdział 4. Świadomość użytkowników Internetu w zakresie występowania zjawisk bańki filtrującej oraz błędu konfirmacji – wyniki autorskich badań ankietowych
4.1. Charakterystyka grupy badawczej i wyniki badań
4.1.1. Frekwencja
4.1.2. Dane demograficzne
4.1.3. Samoocena według Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych
4.1.4. Samoocena kompetencji a zachowania respondentów
4.1.5. Rozpoznawalność zjawiska bańki filtrującej
4.1.6 Wpływ błędu konfirmacji
4.2. Podsumowanie wyników badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis ilustracji


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP