Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Warsztaty "Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności", 22 listopada 2019 r., Warszawa

Data dodania: 14.10.2019

Warsztaty

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny zaprasza na warsztaty "Przygotowanie biblioteki na kontrolę i audyt zewnętrzny w zakresie kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i innych obszarów działalności", które odbędą się 22 listopada 2019 r. w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 19.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników biblioteki na kontrole związane z różnymi aspektami funkcjonowania instytucji oraz audyty zewnętrzne.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. jakie kontrole i audyty zewnętrzne mogą być realizowane w bibliotekach, w jaki sposób realizować kontrolę zarządczą oraz ochronę danych osobowych, aby kontrole i audyty wypadły pozytywnie. Na szkoleniu przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy w zakresie realizacji prawa pracy oraz prawa zamówień publicznych w bibliotekach.

Podczas szkolenia realizowana jest także część warsztatowa, która przybliża uczestnikom realizację kontroli i audytu zewnętrznego. Wszyscy uczestnicy otrzymają prezentację ze szkolenia w formie elektronicznej oraz materiały papierowe wykorzystywane podczas szkolenia.


JF/sbp.pl

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP