Polecamy
27,00 PLN

„Celem publikacji – przygotowanej dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Dziedzictwa... więcej >

CMKP w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko Bibliotekarza

Data dodania: 14.10.2019

CMKP w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko Bibliotekarza

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko Bibliotekarza w Bibliotece z siedzibą przy ul. Schroegera 82 (na czas określony w celu zastępstwa pracownika) w wymiarze 1 etatu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa – minimum licencjat (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w placówce medycznej)
 • znajomość systemów bibliotecznych oraz umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • praktyczna znajomość języka angielskiego
 • cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem biblioteki
 • umiejętność pracy w zespole
 • praca w systemie dwuzmianowym

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • stabilne wynagrodzenie
 • świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane dla powyższego stanowiska pracy:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018r., poz.1000) wg wzoru:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.” ·

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji wg wzoru:

„Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa również w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wyrażenia zgody. Podanie danych wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.” · oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez CMKP wg wzoru: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.”

Dokumenty prosimy składać do dnia 21 października 2019 roku (decyduje data wpływu do CMKP) w Dziale Spraw Osobowych i Płac CMKP, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, pocztą na wskazany powyżej adres lub pocztą elektroniczną na adres: praca@cmkp.edu.pl


foto: CMKP

 

 

 

 

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP