Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

"Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego - nowe obszary działania", 12-13 września 2019 r., Kraków

Data dodania: 18.10.2019

Konferencja, zorganizowana przez Bibliotekę Główną Akademii Górniczo-Hutniczej w stulecie tej uczelni, zgromadziła ponad 150 uczestników z całej Polski.

 

Konferencję otworzył prof. dr hab. Andrzej R. Pach, prorektor ds. nauki AGH oraz dr Jerzy Krawczyk, dyrektor Biblioteki Głównej AGH. 

 
prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach, Prorektor ds. Nauki AGH

 
dr Jerzy Krawczyk, dyrektor Biblioteki Głownej AGH

Na początku pierwszej sesji wysłuchano kilku wystąpień, które przedstawiały historię i aktualne problemy zorganizowanych form współpracy bibliotek akademickich na różnym poziomie. Kilkakrotnie powtarzał się problem konieczności wyboru nowego systemu komputerowego z uwagi na wygaszenie systemu Virtua przez firmę Innovative, co jest poważnym wyzwaniem, także ze względów finansowych. Kwestie finansowania stawiają w niepewnym świetle także przyszłość Centrum NUKAT, zwłaszcza w kontekście rozwoju projektu OMNIS.

 
Marek Górski, Biblioteka Politechniki Krakowskiej

W dalszym ciągu pierwszego dnia konferencji i w dniu następnym wygłoszono 15 referatów, z czego dwie trzecie odnosiło się do zadań biblioteki uczelnianej, związanych ze wsparciem procesu naukowego i zarządzaniem nim oraz metod i narzędzi temu służących. Podejmowano tematy uposzechniania dorobku naukowego, zarządzania informacją, repozytoriów instytucjonalnych i repozytoriów danych badawczych, polityki otwartości, parametryzacji, różnego rodzaju szkoleń dla pracowników uczelni oraz innych działań, charakterystycznych dla bibliotek akademickich. 

 
dr Stanisław Skórka, Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego

 
Ewa Kobierska-Maciuszko, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Poruszano także problem użytkowników, ich charakterystyki i ich oczekiwań wobec biblioteki. Zauważono zmianę zachowań czytelników, co najmocniej wyraża się we wzroście liczby ich odwiedzin w bibliotece przy jednoczesnym spadku liczby wypożyczeń. Zwraca uwagę fakt, że nowe technologie są wykorzystywane przez biblioteki w coraz szerszym zakresie, a dostawcy, dotąd zaopatrujący biblioteki głównie w dokumenty drukowane i elektroniczne, teraz dostarczają coraz bardziej wyspecjalizowanych i zaawansowanych technologicznie narzędzi. Podkreślano szczególne znaczenie budowania przez biblioteki akademickie pozycji partnera naukowców i władz uczelni.

 
Aula

Organizatorzy przewidują wydanie publikacji, w której będzie można zapoznać się z zaprezentowanymi podczas konferencji referatami. 

 
Maria Garczyńska, Biblioteka Główna AGH

Podsumowując konferencję, dr Żaneta Kubic zauważyła że, biblioteki akademickie znajdują się w trudnej sytuacji, między innymi ze względu na konsekwencje nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Muszą walczyć o rozbudzenie wydawałoby się oczywistej świadomości, że biblioteki są potrzebne uczelni. Jest to sytuacja kryzysowa, a jak mawiał Winston Churchill, nie można marnować dobrego kryzysu. Należy wyciągać z niego właściwe wnioski i zmieniać model działania, czego, jak można wywnioskować z przedstawionych referatów, biblioteki nie zaniedbują.

 
dr Żaneta Kubic, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Jagiellońska

 
Aula


Tekst: Ewa Dąbrowska, BJ
Zdjęcia:Edward Tabisz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP