Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

"Czytanie bawi, uczy, leczy" - relacja z konferencji biblioterapeutycznej w Piotrkowie Trybunalskim

Data dodania: 19.10.2019

15 października 2019 r. w Mediatece 800-lecia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się konferencja biblioterapeutyczna "CZYTANIE BAWI, UCZY, LECZY" o ogólnopolskim zasięgu. W wydarzeniu uczestniczyli goście z całego kraju, m.in. z Ełku, Wrocławia, Częstochowy, Ostrowca Świętokrzyskiego, Warszawy i wielu innych miast.

Organizatorami konferencji byli: Koło Łódzkie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Łódzki, Oddział Sieradzki i Oddział Piotrkowski a także Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie. Patronatu wydarzeniu udzieliły: Zarządy Główne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Centrum Kultury Młodych w Łodzi. Otwarcia konferencji dokonała Agata Krajewska, Przewodnicząca Koła Łódzkiego PTB oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie, Renata Wojtczak. Całość spotkania moderowała Joanna Szymczak-Ryczel, Przewodnicząca Okręgu Łódzkiego SBP.

 

Konferencja była niezwykłym wydarzeniem łączącym teorię z praktycznymi warsztatami pokazującymi, jak wykorzystać elementy biblioterapii w edukacji czytelniczej. Plan konferencji, zbudowany z dwóch bloków (blok merytoryczny i warsztatowo-szkoleniowy), został wypełniony „po brzegi”.

Blok merytoryczny składał się z trzech wykładów: 

  • Humor i zabawa słowem w książkach dla dzieci. Prezentacja oferty wydawnictwa Kocur Bury/ Monika Kulińska i Agnieszka Zimnowodzka;
  • Metafora jako element kształtujący narracje / Robert Adamczyk;
  • Cele psychoedukacyjne w biblioterapii na przykładzie zajęć edukacji emocjonalnej dla dzieci / Jolanta Marchlewska.

 

Po części merytorycznej rozpoczął się blok warsztatowo-szkoleniowy obejmujący:

  • Warsztaty literacko-plastyczne na podstawie książek z serii Humorki Agnieszki Zimnowodzkiej. Źródło pomysłów i inspiracji / Monika Kulińska i Agnieszka Zimnowodzka;
  • Moja skrzynka z metaforami. Wykorzystanie metafory w (biblio)terapii / Robert Adamczyk;
  • Postawa empatyczna wspierająca działania biblioterapeutyczne. Założenia metody komunikacji empatycznej według Marshalla B. Rosenberga / Jolanta Marchlewska.

 

Konferencji towarzyszył kiermasz książek wydawnictwa Kocur Bury. Uczestnicy wydarzenia mieli także możliwość zwiedzenia piotrkowskiej Mediateki, której uroczyste otwarcie nastąpiło zaledwie cztery miesiące wcześniej. Dla gości przygotowano poczęstunek oraz materiały konferencyjne.

 

Organizacja tego przedsięwzięcia uzmysłowiła, jak wielki potencjał tkwi we współpracy SBP i PTB w lokalnym środowisku. Pokazała również jak wiele w biblioterapii jest jeszcze do przedstawienia i zrobienia.

Każda z części konferencji była odzwierciedleniem hasła wydarzenia „CZYTANIE BAWI, UCZY, LECZY”, bo przecież biblioterapia to nic innego jak rodzaj terapii, która polega na ukierunkowanym czytaniu odpowiednio wybranych fragmentów literatury, a następnie przepracowaniu tematu pod kątem potrzeb odbiorcy bawiąc, ucząc lub lecząc.

 

Po konferencji uczestnicy wyszli pełni nowych inspiracji i planów na przyszłość, co udowadniają liczne wpisy na portalach społecznościowych.

Agata Krajewska, Przewodnicząca Łódzkiego Koła PTB, kustosz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi
Joanna Szymczak-Ryczel, Przewodnicząca Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP, starszy kustosz w Bibliotece Miejskiej w Łodzi


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP