Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

"Bibliografia pedagogiczna w Polsce do końca XIX w." Tomasza Kędziory - wkrótce w sprzedaży

Data dodania: 21.10.2019

Wkrótce nakładem Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP ukaże się już druga publikacja z zapoczątkowanej w tym roku "Serii Historycznej", w której ukazywać się będą prace z zakresu bibliologii, księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa, komunikacji społecznej i mediów oraz dziedzin pokrewnych, prezentujące zagadnienia w perspektywie historycznej.

Bibliografia pedagogiczna w Polsce do końca XIX w.  Tomasza Kędziory stanowi próbę zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów piśmiennictwa, które wspierały proces kształcenia, dostarczając precyzyjnej informacji o książce.

>> Zobacz w sklepie SBP <<


CZĘŚĆ PIERWSZA

Zalążki bibliografii. Ślady wykazów piśmiennictwa

Rozdział I. Dawne spisy książek
1.1. Terminologia i definicje
1.2. Stan badań w zakresie udostępniania książki w nauczaniu
1.3. Zasoby źródłowe dotyczące dawnych księgozbiorów szkolnych
Rozdział II. Zalążki wiadomości o lekturach w tekstach ustaw szkolnych zakonów kształcących
2.1. Biblioteki i informacja o książce w szkołach I Rzeczypospolitej
2.2. Wskazówki lekturowe zawarte w ustawach szkolnych i podręcznikach zakonów kształcących
2.2.1. Zalecenia lekturowe w Ratio studiorum Towarzystwa Jezusowego
2.2.2. Podręcznik metodyczny Antonia Possevina
2.2.3. Podręcznik pedagogiki Stefana Sczanieckiego
2.2.4. Adrian Miaskowski i jego program nauki dla szkół Prowincji Polskiej Towarzystwa Jezusowego
2.2.5. Funkcje informacyjne inwentarzy i katalogów
2.2.6. Jan Ignacy Felbiger
2.2.7. Leopold Jan Szersznik i jego poglądy na bibliografię
2.2.8. Wskazówki lekturowe w pismach Stanisława Konarskiego
2.3. Oświecenie. Nowe poglądy na treści kształcenia. Informacja o piśmiennictwie dla nauczycieli i uczniów
Rozdział III. Wykazy piśmiennictwa zawarte w dokumentach oświatowych
3.1. Dokumenty szkolne
3.2. Dysertacje i rozprawy pedagogów
3.3. Instrukcje metodyczne dla nauczycieli
3.4. Inspiracje literackie w popisach szkolnych
3.5. Sprawozdania szkolne
3.6. Spisy bibliograficzne literatury pedagogicznej na łamach czasopism oświatowych XIX wieku
3.7. Katalogi wydawnicze i księgarskie

CZĘŚĆ DRUGA

Myśl bibliograficzna w XIX wieku. Narodziny bibliografii. Nowe koncepcje autorów polskich

Rozdział I. Losy szkół i organizacja nauczania w okresie zaborów
Rozdział II. Różnorodność koncepcji probibliograficznych w XIX wieku
2.1. Próby i eksperymenty w zakresie tworzenia bibliografii oświatowej. Rozważania i dyskusje
2.2. Krystalizacja poglądów na bibliografię z zakresu pedagogiki i psychologii w drugiej połowie XIX wieku
2.3. Polska bibliografia pedagogiczna w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku

Zakończenie

Bibliografia

Aneks źródłowy do dziejów polskiej bibliografii pedagogicznej

I. Materiały archiwalne. Inwentarze, katalogi, wykazy
II. Ustawy szkolne
III. Bibliografie, słowniki, leksykony
IV. Wykazy druków wybranych oficyn wydawniczych
V. Popisy szkolne
VI. Sprawozdania szkolne
VII. Instrukcje dla nauczycieli i dyrektorów szkół
VIII. Katalogi bibliotek szkolnych i księgozbiorów stowarzyszeń społeczno-oświatowych
IX. Katalogi wydawnicze i księgarskie
X. Spisy zalecające


JF/sbp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP