Polecamy
Tomasz Kędziora 35,00 PLN

Przedmiotem publikacji jest próba zebrania wiadomości o początkach tworzenia spisów... więcej >

Szkolenia e-learningowe SBP w 2019 r. - podsumowanie

Data dodania: 22.10.2019

Szkolenia e-learningowe SBP w 2019 r. - podsumowanie

W ramach projektu „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki – cykl szkoleń online”*, na platformie e-learningowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (elearning.sbp.pl) przygotowano i zrealizowano w okresie od 6 maja do 23 września 2019 r. bezpłatne kursy online:

  1.  „Ankieta – narzędzie badawcze w chmurze”,
  2. „Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem”
  3. „Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu”

Kursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem bibliotekarzy; limit miejsc został osiągnięty błyskawicznie (w ciągu kilku godzin). Kursy ukończyło 75 bibliotekarzy z bibliotek przede wszystkim publicznych. Efektem dodatkowym szkoleń, oprócz nabytych umiejętności, są zestawy uniwersalnych materiałów promujących książki i działalność bibliotek, które opracowali kursanci. Są one udostępnione na dedykowanej stronie www.szkolenia.sbp.pl w różnych formach, m.in. prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem interaktywnych infografik , plakatów, podcastów, zakładek do książek.


Podczas kursu „Ankieta – narzędzie badawcze w chmurze” uczestnicy poznali zasady prawidłowego konstruowania kwestionariuszy ankiet oraz nabyli umiejętność ich tworzenia za pomocą trzech różnych narzędzi działających online. Powstały bardzo wartościowe, dobrze skonstruowane i atrakcyjne wizualnie ankiety. Uczestnicy wykazali się przy tym dużą pomysłowością, co znalazło odzwierciedlenie w przygotowanych i udostępnionych formularzach ankiet. Bardzo szybko opanowali wszystkie funkcje Formularzy Google, Eval&Go oraz Survio, w nielicznych przypadkach wymagana była pomoc osoby prowadzącej. Z przeprowadzonego w czasie kursu głosowania na najlepsze narzędzie najwyższą ocenę uzyskało Survio, głównie ze względu na łatwość obsługi , możliwość szybkiego dokonania diagnozy i analizy działań. Uczestnicy z pewnością zauważyli potencjał tkwiący w narzędziach do ankietowania online i deklarowali, że będą z nich korzystać w działalności bibliotecznej.

>> prace z kursu


Największym zainteresowaniem bibliotekarzy cieszył się kurs – „Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem”, podczas którego tworzyli oni różne materiały multimedialne, m.in. nagrywali podcasty zawierające informacje o historii i działalności własnej biblioteki, prezentowali oferty edukacyjne, rekomendowali książki i różne wydarzenia biblioteczne. Powstały świetne, starannie przygotowane i bardzo dobrej jakości nagrania dźwiękowe. W opinii trenera uczestnikom podobała się zwłaszcza aplikacja ThinkLink, w której do wybranego zdjęcia można dodać teksty, linki do stron internetowych, fragmenty muzyki i wideo. Wiele osób wykorzystało umiejętność nagrywania podcastów i osadziło na zdjęciach własne nagrania, do których dodali interaktywne, multimedialne tagi.

Uczestnicy nauczyli się także wykorzystania narzędzia Sutori do tworzenia, w postaci cyfrowej, historii biblioteki, omówienia jej działalności, prezentacji postaci związanych z książką, literaturą, a także pokazania najpopularniejszych serii książek dla dzieci oraz pomysłów na pracę z czytelnikami. Przy pomocy Sutori jeden z uczestników kursu zaprezentował także historię Koła SBP, działającego przy jednej z bibliotek. Świetnie przygotowane prace potwierdziły, że bibliotekarze są kreatywni, mają świetne pomysły na wykorzystanie tego narzędzia w działaniach marketingowych. Podobnie było z programami do tworzenia filmów ze zdjęć i krótkich sekwencji wideo. Powstały ciekawe produkcje „filmowe”, które zostały opublikowane w serwisie YouTube i przez kilka osób od razu wykorzystane w bibliotekach.

>> prace z kursu


Ostatni kurs „Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu” wyposażył uczestników w umiejętność projektowania atrakcyjnych wizualnie materiałów reklamujących bibliotekę, jej działalność, literaturę, książkę, czytanie itd. Poznali aplikacje umożliwiające wykonanie zarówno prostych, jak i rozbudowanych projektów graficznych, w oparciu o gotowe szablony, w postaci: infografik, plakatów, ogłoszeń, zakładek przygotowanych do druku, a także do zamieszczenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Tu także można było zaobserwować, że bibliotekarze mają ogromny potencjał, wiedzą, którą chcą spożytkować , a wyposażeni w ciekawe narzędzia tworzą naprawdę świetne materiały promocyjne.

>> prace z kursu


Na wszystkich kursach zdecydowana większość uczestników pracowała bardzo systematycznie, zapoznała się ze wszystkimi materiałami, terminowo wykonywała zadania. Nieliczną grupę trzeba było dodatkowo, indywidualnie motywować.

Na stronie www.sbp.pl zamieszczona została krótka ankieta, która ma na celu zebranie uwag i postulatów dot. tematyki poszukiwanych szkoleń elearningowych oraz ich organizacji.

*Realizację projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


AG/sbp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP