Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Konferencja bibliotekarzy i pracowników bibliotek muzealnych „Biblioteki muzealne wczoraj, dziś, jutro” - relacja

Data dodania: 28.10.2019

Konferencja bibliotekarzy i pracowników bibliotek muzealnych „Biblioteki muzealne wczoraj, dziś, jutro” - relacja

18 października 2019 r. w Muzeum Warszawy odbyła się konferencja bibliotekarzy i pracowników bibliotek muzealnych „Biblioteki muzealne wczoraj, dziś, jutro” pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

 

foto: Joanna Caban

Konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Muzeum Warszawy zgromadziła 64 bibliotekarzy i pracowników bibliotek muzealnych z 43 muzeów z całej Polski, którzy wysłuchali 14 referatów. Po raz pierwszy bibliotekarze muzealni mieli możliwość spotkać się, poznać, wymienić doświadczeniami oraz dyskutować na temat palących środowisko problemów legislacyjnych i organizacyjnych, a także wyzwań, przed którymi stoją biblioteki muzealne w drugim dziesięcioleciu XXI wieku.

Konferencję otworzyła dyrektor Muzeum Warszawy, Ewa Nekanda-Trepka.

 

foto: Joanna Caban

Pierwsza sesja plenarna poświęcona była tematom ogólnym, czyli dotyczącym całego środowiska bibliotekarzy muzealnych. Wysłuchano wystąpień, dotyczących takich zagadnień, jak:

  • próba zdefiniowania bibliotek muzealnych,
  • miejsce i rola biblioteki muzealnej w nowoczesnej instytucji kultury,
  • narzędzia współczesnego marketingu i ich zastosowanie w promowaniu współczesnej biblioteki muzealnej,
  • biblioteka muzealna w świecie cyfrowym,

Gościem honorowym konferencji była Alena Petruželková, wiceprzewodnicząca Komisji Bibliotecznej Stowarzyszenia Muzeów i Galerii Republiki Czeskiej oraz kierownik biblioteki Muzeum-Miejsca Pamięci Narodowej Literatury Republiki Czeskiej, która przybliżyła polskim kolegom sposób i pola działalności czeskiej organizacji branżowej.

Następnie odbyły się równolegle dwie sesje panelowe, podczas których poruszono zagadnienia, związane z funkcjonowaniem bibliotek muzeów narodowych w Polsce oraz specyfiką działalności bibliotek muzeów tematycznych.

 

foto: Grażyna Deneka

W sesji plenarnej kończącej konferencję pojawiły się następujące tematy:

  • organ prowadzący a biblioteka muzealna,
  • relacje między biblioteką a pozostałymi działami muzeum,
  • co utrudnia stworzenie atrakcyjnej biblioteki w przestrzeni muzealnej.

Podczas dyskusji podkreślono wyjątkowość bibliotek muzealnych, jako jednostek funkcjonujących zarówno w bibliotecznej jak i muzealnej rzeczywistości, a co za tym idzie wyzwań, związanych z pogodzeniem zadań narzucanych przez statuty macierzystych muzeów oraz pogodzenia ich z tradycyjną pracą biblioteczną. Zwrócono uwagę na bardzo aktualny problem niemożliwości odpowiedniego zaklasyfikowania współczesnych bibliotek muzealnych przy użyciu typologii, zawartej w Ustawie o bibliotekach (1997), a co za tym idzie, problemy, z którymi biblioteki mierzą się na co dzień z powodu funkcjonowania poza krajową siecią biblioteczną.


KZ/Muzeum Warszawy


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP